NÁHRADNÍ PROVOZ v termínech 18.4.2019, 9-10.5.2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že v termínech : 18.4.2019 a 9-10.5.2019
bude v provozu pouze pavilon MŠ A a to pouze pro nahlášené děti.

Pavilon MŠ B bude uzavřen z důvodu prázdnin. 

Přípravná třída Broučci – má prázdniny.

VAŠE MŠ

Potvrzení o zaplaceném školném za rok 2018

Vážení rodiče,

 za zdaňovací období 1. 1. – 31. 12. 2018 můžete uplatnit v ročním zúčtování daní výdaje (tj. školné) vynaložené za umístění dítěte v MŠ. V současnosti pro Vás tedy připravujeme Potvrzení o zaplaceném školném v naší MŠ.

Tato potvrzení Vám budou vydávána ve 2. polovině ledna na třídách – oproti podpisu, pouze v jednom vyhotovení.

Prosím, zkontrolujte si jméno dítěte a datum narození.

Na potvrzeních není uvedeno Vaše jméno, pouze jméno dítěte, za které bylo školné placeno.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

potvrzeni_dane_skolne_2018

 

Iveta Benešová

vedoucí školní jídelny MŠ