Potvrzení o zaplaceném školném za rok 2018

Vážení rodiče,

 za zdaňovací období 1. 1. – 31. 12. 2018 můžete uplatnit v ročním zúčtování daní výdaje (tj. školné) vynaložené za umístění dítěte v MŠ. V současnosti pro Vás tedy připravujeme Potvrzení o zaplaceném školném v naší MŠ.

Tato potvrzení Vám budou vydávána ve 2. polovině ledna na třídách – oproti podpisu, pouze v jednom vyhotovení.

Prosím, zkontrolujte si jméno dítěte a datum narození.

Na potvrzeních není uvedeno Vaše jméno, pouze jméno dítěte, za které bylo školné placeno.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

potvrzeni_dane_skolne_2018

 

Iveta Benešová

vedoucí školní jídelny MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – setkání s rodiči

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019 – 2. POLOLETÍ

  • 5.2.2019 – pavilon A1: od 17 hod., přízemí, 3. třída Medvídci
  • setkání všech tříd MŠ A1/A2 – třídy Sovičky, Berušky, Medvídci

 

  • 7.2.2019 – pavilon B: od 17 hod., přízemí, 5. třída Lišky
  • třídy Ježci a Lišky
  • součástí třídních schůzek MŠ B bude BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ s dětským psychologem

 

  • VŠECHNY TŘÍDNÍ SCHŮZKY – SE KONAJÍ BEZ ÚČASTI DĚTÍ

VAŠE MŠ

NÁHRADNÍ PROVOZ 2. – 4. 1. 2019 – MŠ A

Vážení rodiče,

 

Pavilon MŠ B bude 2. – 4.1. 2019 uzavřen,

v náhradním provozu bude pouze pavilon MŠ A1.

  • TŘÍDA MEDVÍDCI – přízemí: Medvídci, Sovičky
  • TŘÍDA ŽABIČKY – 1. patro: Berušky, Ježci, Lišky

 

Přípravná třída Broučci – čerpá prázdniny 2.1.2019 a ředitelské volno 3. – 4.1.2019. Děti přijdou do ZŠ až 7.1.2019.

 

VAŠE MŠ

 

SPOLEK RODIČŮ – INFO

Vážení rodiče,

Na základě reakcí a podmětných připomínek některých z Vás ohledně výše členského příspěvku, byla na  schůzi představenstva konané dne 29.10.2018 odhlasována jednotná výše příspěvku pro oba pavilony ,,A“ i ,,B“,  a to na částku 1.000 Kč/ rok. 

 K této částce jsme dospěli propočtem faktur a dokladů z loňských let.  Snížení částky u pavilónů ,,A“ bylo provedeno z důvodu, většího počtu dětí do 3 let, a tedy i nižších nákladů na  výlet, který bude nejspíše opět formou nějaké dopolední  návštěvy vybraného místa a není tudíž tak nákladný jako výlet pro pavilon B. 

 Z toho důvodu také došlo k navýšení  příspěvku u pavilonu ,,B“. Výlet zde v  minulosti vycházel v průměru na 450Kč/dítě ( doprava + oběd + vstupenky). 

Rodičům z pavilonu ,,A“ , kteří již členský příspěvek uhradili na celý rok, bude část příspěvku samozřejmě poukázána zpět na jejich účet. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedených tel. číslech popřípadě prostřednictvím  e-mailu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedených tel. číslech popřípadě prostřednictvím  e-mailu na: barbie.vavrova@gmail.com

Omlouváme se za počáteční nedokonalosti a zmatek, ale sami se v tom teprve učíme chodit J.

Děkujeme za pochopení.

Za spolek MŠ Smolkova 

Barbara Vávrová, předseda, 777 304 230