ZMĚNY pro školní rok 2018/2019 – DŮLEŽITÉ INFO

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin sledujte web MŠ, na kterém budou vyvěšeny nové informace:

 • změna e-mailové adresy mš
 • termíny zveřejnění umístění dětí do konkrétních tříd
 • otevření konkrétních tříd
 • termíny konání třídních schůzek – každý pavilon má vlastní termín
 • doplňující informace

Při nástupu dítěte do MŠ – platí pro všechny děti (nově nastupující i stávající) budou zákonní zástupci dítěte vyplňovat nové dokumenty pro školní rok 2018/2019. Účast zákonného zástupce je NUTNÁ. Přineste si s sebou psací náčiní. Děkujeme.

¨VAŠE MŠ

 

PODĚKOVÁNÍ MŠ rodičům ze SRPŠ

Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojují na akcích pro děti v mš.

Děkujeme rodičům, kteří se podílejí na zajištění výletů pro děti z naší MŠ.

 

 • Dopolední výlet do Šestajovic byl velice pěkný, děti z pavilonů A1, A2 si jej náležitě užily a vyrobily si vlastní dobrůtky.

 

 • Celodenní výlet na Staré hrady se povedl. Děti z pavilonu B a z přípravné třídy si prošly všechny 3 okruhy, které jsou nádherné (program s pohádkovými průvodci, loutky i výklad pro děti humorný i poučný).

 

Poděkování patří i dopravci Gumdrop – perfektní jízda super busy.

Z patrového busu měly děti neskutečný zážitek.

VAŠE MŠ

 

Upozorňujeme na to, že fotogalerie tříd jsou aktivní pouze do 28.6.2018,

potom budou smazány.

VÝLET 6.6. – MŠ A, 6.7. – MŠ B

 • Příchod do MŠ do max. 7:30 hod.
 • odjezd cca  8 hod.
 • Odjezd a příjezd od/k MŠ A1 – Smolkova 975/1 – platí pro oba výlety.
 • Bus s pásy

 

 • MŠ A – VÝLET DO ŠESTAJOVIC – 6.6.2018
 • příchod do max. 7:30 hod.
 • odjezd cca  8 hod.
 • polodenní výlet
 • s sebou: batoh, pláštěnka/nepromokavá bunda
 • návrat do MŠ na obídek
 • svačinku zajistí MŠ

 

 • MŠ B + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – 7.6.2018
 • příchod do max. 7:30 hod.
 • odjezd cca 8:30 hod.
 • CELODENNÍ VÝLET – STARÉ HRADY
 • s sebou: batoh, pláštěnka, nepromokavá bunda, pití v netekoucí lahvičce
 • svačinku pro děti z MŠ B zajistí  ŠJ MŠ
 • UPOZORNĚNÍ: děti z přípravné třídy si přinesou svačiny vlastní
 • oběd zajištěn v místě konání
 • návrat do MŠ B, cca 16:30 hodin – budete informováni smskou

 

 • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
 • podávání léků proti nevolnosti je možné pouze na základě písemné žádosti
 • léčivo předávat pouze do rukou pedagoga

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS DÍTĚTE DO MŠ SMOLKOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Odevzdání přihlášek:

 • 9. 5. a 10. 5. 2018,  od 13:00  do 17:00 hodin
 • KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu

– Rodiče (zákonní zástupci dítěte) odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.

– K zápisu rodiče (zákonní zástupci dítěte) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12/občanský průkaz dítěte MČ P-12
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
 • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

 

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2018/2019

 • u zápisu na školní rok 2018/2019 nejsou již děti bodovány
 • není kritérium sourozenec v mš
 • nárok na umístění dítěte 3 let v mš

více informací ZDE

 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 8.6.2018
 • na dveřích pavilonů MŠ A, B, na webu MŠ – pod číselnými kódy