ROZŘAZENÍ DĚTÍ DO TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Vážení rodiče,

na vstupních dveřích pavilonů A1, A2 již naleznete jmenné seznamy dětí

 • rozřazení dětí do tříd,
 • přesun dětí na pavilon B (od 1.9. v provozu, vyvěšení seznamů na B)

Od konce září již budeme zveřejňovat seznamy dětí pod číselnými kódy na webových stránkách. Každé dítě v mš bude mít svůj „osobní kód“, který bude platný po celou dobu docházky dítěte v mš. Děkujeme za pochopení.

VAŠE MŠ

SCHŮZKY S RODIČI školní rok 2016/2017

VÁŽENÍ RODIČE,

ZVEME VÁS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KTERÉ SE KONAJÍ VŽDY PRO KAŽDÝ PAVILON ZVLÁŠŤ, SCHŮZKY ZAČÍNAJÍ V 17:00 HODIN, V TĚCHTO DNECH:

 

PAVILON A1 1. třída ŽABIČKY + 3. třída MEDVÍDCI

v úterý 6.9.2016, od 17:00 hodin, třída Medvídků

 

PAVILON A22. třída SOVIČKY + 4. třída BERUŠKY

ve středu 7.9.2016, od 17:00 hodin, třída Berušek

 

PAVILON B5. třída LIŠKY + 6. třída JEŽEČCI

ve čtvrtek 8.9.2016, od 17:00 hodin, třída Lišky

 

SCHŮZKY PROBÍHAJÍ BEZ ÚČASTI DĚTÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
S SEBOU: psací potřeby

PROGRAM SCHŮZKY:

 • – schůzka všech účastníků ve třídě v přízemí – společná část pro obě třídy
 •  úvod – zástupce pro mš, seznámení se s pedagogy dané třídy, pavilonu
 • koncepce mš pro školní rok 2016/2017
 • v každé třídě – seznámení s výchovně vzdělávací činností
 •                        – seznámení s dokumenty mš, aktualizace údajů
 •                        – přihlašovací údaje do fotogalerií, třídní emaily, atd.
 •                        – volba zástupců SRPŠ
 •                        – volba stravovací komise
 •                        – dotazy, diskuze

VAŠE MŠ

NÁHRADNÍ PROVOZ 29.-31.8.2016

Pouze pro nahlášené děti z MŠ Smolkova.

Proveďte, prosím, kontrolu plateb na tyto dny.

 

PROVOZ V PAVILONU A1, A2:

PAVILON A1

 • 1. TŘÍDA – ŽABIČKY – děti z 1.+ 3. třídy
 • 3. TŘÍDA – MEDVÍDCI – děti z 5. + 6. třídy

PAVILON A2:

 • 2. TŘÍDA – SOVIČKY – děti ze 2. + 4. třídy

 

VAŠE MŠ

PŘESUN PŘEDŠKOLÁKŮ NA PAVILON B, školní rok 2016/2017 – ZÁŘÍ 2016

Vážení rodiče,

Vaše dítka vyrostla jako z vody, jsou z nich předškoláci!

Děti narozené v období: +/- 2010/9 – 2011/8,

budou navštěvovat pavilon B, který je uzpůsoben této věkové kategorii.

Děti 1. a 3. třída A1 – 5. třída LIŠKY

Děti 2. a 4. třída A2 – 6. třída JEŽCI

Nemůžeme zveřejnit jména dětí na webu. Na vstupních dveřích A1, A2, B budou v září vyvěšeny jmenné seznamy (počty dětí se v průběhu prázdnin mění – stěhování).

Děkujeme za pochopení.

VAŠE MŠ