ZÁPIS DO MŠ 26. – 27. 4. 2017 – VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vážení rodiče,

v termínu 26. – 27. 4. se koná ZÁPIS DO MŠ – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, 13 – 17 hodin.

Žádost a evidenční list dítěte si můžete vyzvednout

v kanceláři MŠ B – zadní vchod.

Žádost a evidenční list dítěte máte možnost stáhnout i na webu mš.

 

Vyplněnou žádost a vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list,

přineste 10. – 11. 5. 2017 do kanceláře MŠ A – vstup přes rampu, 13 – 17 hodin, mějte s sebou i všechny potřebné dokumenty pro zápis, více zde.

VAŠE MŠ

NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 • Děti musí povinně plnit předškolní vzdělávání – musí chodit do MŠ – poslední rok před nástupem do ZŠ na 4 hodiny denně, nebo se musí nahlásit k individuálnímu vzdělávání ve spádové mš
 • Předškolní vzdělávání je zdarma – neplatí se školné
 • Veškeré absence dítěte se povinně hlásí max. do 3 dnů v MŠ – v případě, že dítě nebude omluveno do 3 dnů, mš má povinnost tuto skutečnost nahlásit OSPODu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 •  Pro které děti je vzdělávání určeno:
 • Dětem, které dovrší 5 let do 31. srpna 2017
 • Platí pro všechny děti i děti cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

 

 • Postup:
 • Přihlásit dítě do MŠ ve spádovém obvodu – v případě, že ještě do MŠ nechodí
 • Potvrdit v MŠ, kam dítě už chodí, že bude předškolní vzdělávání absolvovat v dané MŠ
 • Nahlásit ve spádové MŠ při zápisu, že dítě bud plnit docházku alternativně

 

 •  Výběr MŠ:
 • Dítě má zajištěné místo ve spádové MŠ, podle své adresy, do naplnění kapacity mš
 • Spádová oblast – spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12
 • Jiná MŠ – pouze v případě volné kapacity, přednost mají děti 4 a 5 leté ze spádové oblasti

 

 • Zápis do MŠ:
 •  26. – 27. 4. 2017 vydávání žádostí – MŠ B u ZŠ, 13 – 17 hodin , možnost stáhnout z webu mš
 •  10. – 11. 5. 2017 odevzdávání žádostí a vyplněného evidenčního listu s potvrzením od dětského lékaře – MŠ A – vchod přes rampu, 13 – 17 hodin 
 • Pro předškolní rok se nemusí dokládat očkování dítěte

 

 • Individuální vzdělávání dítěte – mimo prostory mš:
 • mimo MŠ, doma, povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
 • Dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)
 • dítě se neúčastní akcí školy, nemá nárok na stravování v mš

 

 • Přípravná třída při ZŠ a MŠ Smolkova
 • Od září/2017 pouze pro děti od 6 let s odkladem školní docházky – vyšetření z ppp, doporučení pediatra, žádost o odklad

PROVOZ MŠ 13. 4. 2017

Vážení rodiče,

dne 13. 4. 2017 je v provozu pouze pavilon A1, A2,

rozdělení do tříd je následující:

 • A1 – 1. třída Žabičky – 5. + 6. třída
 • A1 – 3. třída Medvídci – 1. + 3. třída
 • A2 – 2. třída Sovičky – 2. + 4. třída

Pouze pro nahlášené děti.

VAŠE MŠ

 

JARNÍ PRÁZDNINY 13.4.2017

Vážení rodiče,

nahlaste pedagogům na třídách svůj závazný zájem o provoz

v době konání jarních prázdnin, čtvrtek: 13.4.2017.

Pavilon B bude z provozních důvodů uzavřen.

Podrobnosti ohledně provozu tříd na pavilonu A –  budou upřesněny.

VAŠE MŠ