DESKOVÉ HRY – ZŠ a MŠ Smolkova

Dne 30.8.2017 v naší škole Městská část Praha 12 uspořádala seminář DESKOVÉ HRY pro pedagogy mateřských škol, základních škol (první i druhý stupeň), pro vychovatele z celé MČ-P12. Pedagogové měli možnost se seznámit s aktivitami, které podporují využití deskových her při výuce, podporování jazykových dovedností dětí. Všichni si vyzkoušeli tradiční hry v novém provedení i netradiční hry, které mohou využít při výuce i při volnočasových aktivitách.
 

logolink p-12

SEZNAMY DĚTÍ 2017/2018

– nově nastupující děti, přesuny dětí z pavilonu A1, A2 na B

– budou vyvěšeny na vstupních dveřích všech pavilonů mš od 30.8.2017

 

Pro školní rok 2017/2018 je ve třídě Žabiček umístěna PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA.

Děti, které navštěvovaly 1. třídu ŽABIČKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017, se přesunují do třídy Medvídků.

 

Děti narozené v letech 2011 – 2012/prosinec přecházejí na pavilon B.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ZMĚNA !!!!

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018: 4.9.2017
 
PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ VE VESTIBULU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V 8:15 HOD.
 
-potom následuje přesun dětí a rodičů do třídy ŽABIČEK V MŠ SMOLKOVA, kde rodiče získají aktuální informace
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PŘESUNUTA DO PAVILONU MŠ

  • PAVILON A1, první patro, 1. třída ŽABIČKY
  • třídní schůzka: 12.9. od 17 hodin, pavilon MŠ A1, 3. třída Medvídci, přízemí

 
STRAVOVÁNÍ:

  • platba obědů u vedoucí ŠJ MŠ A – paní Benešové
  • přiřazení VS – variabilního symbolu pro platbu
  • stravování v mš, po obědě půjdou děti s paní učitelkou do školní družiny

 

OSPOD – prezentace v MŠ Smolkova 22.8.2017

Dne 22.8.2017 se konala společná schůzka s OSPODem MČ P-12. Prezentace práce OSPODu se konala ve sborovně ZŠ Smolkova, prezentaci vedla Mgr. Andrea Michalcová – vedoucí oddělení péče o rodinu a děti. Pedagogové MŠ Smolkova byli seznámeni s tím, jak OSPOD funguje, co je hlavní náplní, diskutovalo se o významu spolupráce s rodinou a s dítětem v krizové situaci. MŠ Smolkova s OSPODem aktivně spolupracuje. Na společném setkání proběhla debata o dalším směřování.