Přezkušování – individuální výuka

  • Dne 8.3. je řádný termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 8 hod., kancelář mš A.
  • Dne 22.3. je náhradní termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 7:30 hod., kancelář mš A.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit.

  • Individuální vzdělávání dítěte:
  • mimo prostory mš, doma
  • povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
  • dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)
  • dítě se neúčastní akcí školy, nemá nárok na stravování v mš