PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS DÍTĚTE DO MŠ SMOLKOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Odevzdání přihlášek:

 • 9. 5. a 10. 5. 2018,  od 13:00  do 17:00 hodin
 • KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu

– Rodiče (zákonní zástupci dítěte) odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.

– K zápisu rodiče (zákonní zástupci dítěte) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12/občanský průkaz dítěte MČ P-12
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
 • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

 

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2018/2019

 • u zápisu na školní rok 2018/2019 nejsou již děti bodovány
 • není kritérium sourozenec v mš
 • nárok na umístění dítěte 3 let v mš

více informací ZDE

 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 8.6.2018
 • na dveřích pavilonů MŠ A, B, na webu MŠ – pod číselnými kódy