Potvrzení o zaplaceném školném za rok 2018

Vážení rodiče,

 za zdaňovací období 1. 1. – 31. 12. 2018 můžete uplatnit v ročním zúčtování daní výdaje (tj. školné) vynaložené za umístění dítěte v MŠ. V současnosti pro Vás tedy připravujeme Potvrzení o zaplaceném školném v naší MŠ.

Tato potvrzení Vám budou vydávána ve 2. polovině ledna na třídách – oproti podpisu, pouze v jednom vyhotovení.

Prosím, zkontrolujte si jméno dítěte a datum narození.

Na potvrzeních není uvedeno Vaše jméno, pouze jméno dítěte, za které bylo školné placeno.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

potvrzeni_dane_skolne_2018

 

Iveta Benešová

vedoucí školní jídelny MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – setkání s rodiči

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019 – 2. POLOLETÍ

  • 5.2.2019 – pavilon A1: od 17 hod., přízemí, 3. třída Medvídci
  • setkání všech tříd MŠ A1/A2 – třídy Sovičky, Berušky, Medvídci

 

  • 7.2.2019 – pavilon B: od 17 hod., přízemí, 5. třída Lišky
  • třídy Ježci a Lišky
  • součástí třídních schůzek MŠ B bude BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ s dětským psychologem

 

  • VŠECHNY TŘÍDNÍ SCHŮZKY – SE KONAJÍ BEZ ÚČASTI DĚTÍ

VAŠE MŠ