Otevření MŠ

AKTUALIZACE 6.5.2020

VERZE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DOCHÁZKU DĚTÍ OD 18.5.2020- 30.6.2020, TOTO VYPLNĚNÉ PROHLÁŠENÍ, PROSÍM,  BUĎ NASKENUJTE A POŠLETE NA EMAIL,NEBO ODNESTE  NA VRÁTNICI ZŠ SMOLKOVA, DĚKUJEME.

(Prosíme, okopírujte si tuto verzi, nebo si jí vyzvedněte na vrátnici ZŠ Smolkova.)

………………………………………………………………………………………………………………

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………

Trvale bytem: ………………………………………………………

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. Horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 2. prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V…………………………..

Dne………………………..

………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocněni plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 6. b) při protinádorové léčbě
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

………………………………………………………………………………………………………………

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SMOLKOVA- aktualizováno, pozor změna!!!!

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola se znovu otevře již 18.5. 2020, provoz mateřské školy bude do 30.6. 2020.

Prosím, žádáme o předběžný průzkum zájmu rodičů – návštěvy Vašeho syna/dcery v mateřské škole.

Obratem mi napište mail – závaznou přihlášku k docházce Vašeho dítěte od 18.5. 2020 do 30.6. 2020.  Na adresu  ms-smolkova@email.cz

AKTUALIZACE: !!!! viz níže závažná přihláška

Závažná přihláška – k vyzvednutí a vyplnění na vrátnici základní školy spolu s čestným prohlášením.

Či vzor: Poslat v mailu jako přílohu – s vaším podpisem !!. (Což znamená – vytisknout, vyplnit a zpět oskenované poslat v mailu, děkuji moc.)

Já, níže podepsaný …………………………………….závažně přihlašuji svoji dceru/syna………………………………………do předškolního vzdělávání v období od 18. 5. 2020 do 30.6. 2020.

 

V Praze, dne ……..

 

                                        ……………………………………………………

                                            podpis zákonného zástupce

 

(Též pedagogové jednotlivých tříd Vám budou volat, děkuji za pochopení.)

!!!!!!!!!!!! V případě zájmu, prosím, vyzvedněte si na vrátnici základní školy  formulář – ČESTNÉ PROHLAŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. ( Formulář k vyzvednutí od 5.5. 2020, po až pá od 8h do 11h.)

Bez vyplněného formuláře – čestného prohlášení- podaného do 15.5. 2020 !nelze přijmout dítě k docházce.

Vyplněný formulář  nechejte na vrátnici základní školy nebo vhoďte do schránky pavilonu A ( po schodech u rampy) – Smolkova 579/1.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se a přejeme krásné dny

S pozdravem

Jana Kaliánová

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je MŠ SMOLKOVA. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.