AKCE – 2016/2017 – 2. POLOLETÍ

.Po dohodě se zástupci z řad rodičů SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) a pedagogů vzniká nabídka akcí pro děti naší školky (časování akcí, sladění termínů akcí, finanční rozpočet, realizace, personální zajištění, materiální zajištění, atd.)

 • akce budou zveřejněny koncem měsíce září, průběžná aktualizace
 • tyto akce doplňují samostatné akce tříd
 • Informace o akcích budou vyvěšeny na informačních tabulích u každé třídy/ webu
 • poslední týden v měsíci je jedno odpoledne věnováno pro společné akce dětí a rodičů, vždy od 15 hodin – termíny budou upřesněny na jednotlivých třídách

ÚNOR

 • 2.2. – NÁHRADA – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ze 17.1.
 • MASOPUSTNÍ REJ – v maskách, každá třída/pavilon jiné datum, více informací na každé třídě
 • 17.2.2017 – DIVADLO BASTAFIDLI – PTAČÍ CIRKUS – od 10 hod. – celá mš – tělocvična ZŠ Smolkova
 • 22.2. – Výběr příspěvku SRPŠ v hotovosti, šatna Medvídků, 15:30 – 16:30 hod.

BŘEZEN

 • 20.3. – KOUZELNÍK PAT – celá mš, tělocvična ZŠ, od 9:30 hod.
 • 23.3. – DIVADÝLKO – O MALÉ ČARODĚJNICI MALČE – pro děti mš B, od 9:30 hod.
 • 27.3.  – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON A1 – třída MEDVÍDCI, od 17 hodin, pro třídy ŽABIČKY+MEDVÍDCI
 • 28.3.  – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON A2 – třída BERUŠKY, od 17 hodin, pro třídy SOVIČKY+BERUŠKY
 • 29.3. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON B – třída LIŠKY, od 17 hodin, pro třídy LIŠKY+JEŽCI
 • 29.3. – DIVADÝLKO – O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH – divadýlko pro děti mš A1, A2, od 9:15 hod.

DUBEN

 • 3.4. NÁVŠTĚVA PRVNÍCH TŘÍD ZŠ SMOLKOVA – předškoláci mš B, 9:20 hod.
 • 5.4. – A2;6.4.  – A1 – PLYŠÁKOVÁ NEMOCNICE – pro děti mš A1, A2 – ČČK, prevence úrazů, nemocí, ukázky první pomoci
 • VÍCE INFORMACÍ O AKCI ZDE: PLYSAKOVA_NEMOCNICE_LETAK
 • 5.4. – NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – 5. třída
 • 12.4. – NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – 6. třída
 • 24.4. DIVADÝLKO pro děti mš A1, A2 od 9:30 hod
 • 25.4. DIVADÝLKO pro děti mš B od 9:30 hod
 • 26.-27.4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS DO MŠ – NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK, kancelář MŠ B
 • 27.4. – ČARODĚJNICE V KOSTÝMECHAKCE PŘESUNUTA NA 4. 5. 2017, zahrada mš A2, od 17 hodin, společné setkání dětí a rodičů, opékání špekáčků s rodiči, zpívání s kytarou, vstupenka na akci dřevěné polínko

KVĚTEN

 • 3.5. – DEN MAMINEK – vystoupení dětí + tvořivá dílnička pro děti a rodiče, od 16 hodin, celá mš
 • 4.5. SOKOLNÍK ONDRA – ukázka dravců
 • 4.5. ČARODĚJNICE V KOSTÝMECH – PŘESUN TERMÍNU z důvodu chladného počasí, od 17 hodin, zahrada mš A2, společné setkání dětí a rodičů, opékání špekáčků s rodiči, zpívání s kytarou, vstupenka na akci dřevěné polínko
 • 9.5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ – 9:30 – 11:00 hod – celá mš
 • 10.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – 10:30 hod., zahrada mš A2
 • 10.-11.5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS DO MŠ – NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK, kancelář MŠ A1
 • 18.5. – CELOŠKOLKOVÝ VÝLET – ZOO CHLEBY – celá mš, místo a čas bude upřesněno
 • 23.5. schůzka rodičů a zástupců PPP v MŠ Smolkova, od 16 hodin, MŠ B, třída Ježci, odklady povinné školní docházky, informace pro rodiče dětí-cizinců
 • 25.5. DEN DĚTÍ – masky, dopoledne, cca od 9:30 hod., zahrada mš A2, s účastí rodičů – pomocníků na stanovištích, v případě nepříznivého počasí se bude konat program na jednotlivých třídách, pavilonech

ČERVEN

 • 2.-9.6. ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – předškoláci
 • 10.6. – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – zveřejnění výsledků přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 na webu mš, informace vyvěšeny na vchodových dveřích: mš A1, A2, B, ZŠ Smolkova
 • 14.6. – PONÍCI V MŠ – celá mš, školní hřiště ZŠ, cca od 9:15 hod.
 • 15.6. ROZLUČKA S PŘEDŠKOLÁKY – od 16 hodin, dle počasí – 5. třída, 6. třída/nové hřiště mš B, pavilon mš B, pasování předškoláků, rytíři
 • 22.6. INFO SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH ŠKOLKÁČKŮ 2017/2018, od 16 hodin, mš B, třída Ježci