AKCE 2018/2019 – 1. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

 • Adaptace dětí na MŠ, seznámení se s pedagogy, kamarády, s prostory MŠ, časovým uspořádáním aktivit – celá MŠ
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019
 • ZŠ – přípravná třída: 3.9.2018, od cca 9 hodin, třída Broučci, ZŠ
 • pavilon A1: 10.9.2018, od 17 hod., přízemí, 3. třída Medvídci: Medvídci
 • pavilon A2: 11.9.2018, od 17 hod., přízemí, 4. třída Berušky: třídy Sovičky a Berušky
 • pavilon B: 12.9.2018, od 17 hod., přízemí, 5. třída Lišky: třídy Ježci a Lišky
 • 13.9. 2018 – schůzka s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem, 3. třída Medvídci, přízemí, MŠ A1, 17 hodin
 • 25.9. MŠ B+ PT – prevence zubního kazu Dental prevention – 1. LF UK Praha, 5. + 6.+ PT, od 9:15 hod., PŘINÉST zubní kartáček do MŠ
 • 27.9. DEN PLNÝ CHUTÍ – seznámení s VJ kulturou, MŠ B, PT, dopolední program

ŘÍJEN

 • zahájení odpoledních aktivit na jednotlivých třídách
 • PROXIMA SOCIALE – program primární prevence pro předškolní děti – vše hravou formou pohádek a her – témata: DROGY, HYGIENA, VZTAHY S LIDMI, NEBEZPEČÍ CIZÍCH LIDÍ, program se koná pravidelně každý pátek, několik týdnů za sebou
 • 5.10. – zahájení primární prevence pro předškolní děti s PROXIMA SOCIALE – dopolední program pro předškoláky (5 následných lekcí)
 • 12.10.primární prevence pro předškolní děti s PROXIMA SOCIALE – dopolední program pro předškoláky
 • 15.10. – divadelní představení – Hygiena, předškoláci MŠ B + PT, 9:30 hod., třída Lišky
 • 19.10. – primární prevence pro předškolní děti s PROXIMA SOCIALE – dopolední program pro předškoláky
 • NÁVŠTĚVA PRVNÍCH TŘÍD – návštěva kamarádů v ZŠ, seznámení se s prostředím školy, MŠ B, PT
 • 25.10. DÝŇOVÁNÍ – celá mš, dopolední program

LISTOPAD

 • 2.11.primární prevence pro předškolní děti s PROXIMA SOCIALE – dopolední program pro předškoláky
 • 9.11.primární prevence pro předškolní děti s PROXIMA SOCIALE – dopolední program pro předškoláky
 • 13.11. – pohádka Šašek a čert – MŠ A – Spolek rodičů
 • 15.11. – FOTOGRAFOVÁNÍ, jednotlivci, nutný souhlas zákonných zástupců, pan fotograf Kučera, pavilon MŠ A1, A2
 • 19.11. – FOTOGRAFOVÁNÍ, jednotlivci, nutný souhlas zákonných zástupců, pan fotograf Kučera, pavilon MŠ B
 • 22.11. – VZP VZPOURA ÚRAZŮM – povídání s dětmi o zdraví, prevence úrazů, 5.+ 6. +PT, od 9:15 hod.
 • 27.11. – Kouzelné divadlo – MŠ A – Spolek rodičů

PROSINEC

 • 4.12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍD –  MŠ B, od 16 hodin
 • 5.12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – celá mš, děti přijdou v čertovském nebo v andělském převleku
 • VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v ZŠ –  MŠ B – předškoláci v ZŠ, první stupeň ZŠ, dopolední akce tříd, MŠ B, PT
 • 13.12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍD – MŠ A1, A2, od 16 hodin