PŘEHLED AKCÍ – 1.POLOLETÍ 2015/2016

I. pololetí

Září

 • 1. 9.;Zahájení školního roku 
 • 1. 9. – 16:00 hod.: Třídní schůzky 
 • 9. 9. – 9:00 a 10:00 hod.: Divadelní představení „O Černokněžníkovi“
  • Tanečky pro děti od 4 let (za úplatu) 
  • Angličtina, Keramika, Sportovní školička (za úplatu) – určeno pro nejstarší děti. 
  • Aby kroužek mohl probíhat, je nutné, aby se přihlásilo nejméně 8 dětí. Nabídka kroužků, které budou probíhat v MŠ od září do června

Říjen

 • Zahájení kroužků
 • 15.10. 9:00 hod.:               GRAFOMOTORICKÝ SCREENING pro předškoláky – Mgr. Martina Simonidesová
 • 16.10. 9:15 a 10:10 hod.   Divadelní představení „Ahoj světe“ 
 • Během října si rodiče vyberou příspěvek na I. pololetí šk.r. 2015/2016, ve výši 500,- Kč (na divadla, akce, dárky k Mikuláši, Vánocům, aj.) 

Listopad 

 • 3. 11. – 9:00 – 10:00 hod.:       Zimní hrázky se zvířátky (Co dělají v zimě zvířata? Bruslí nebo sáňkují jako děti?
 • 4. 11. – 9:00 a 10:15 hod.:      Kouzelník „SIM SALA BIM“
 • 11. 11.- 14:00 – 15:00 hod.:    Podzimní slavnosti (pro předškoláky v tělocvičně ZŠ) – akce se ŠD ZŠ Smolkova
 • 24. 11. – 9:00 a 10:30 hod.:    Předvánoční pásmo „Vánoce přicházejí“
 • 27.11 – 8:30 hod.:                   LOGOPEDICKÝ SCREENING pro předškoláky – Dr. Věra Kopicová
 • Během listopadu proběhne příprava na Advent a Vánoce 
 • Praxe studentů pedagogických škol

Prosinec 

 • Advent; Výroba dárečků, zpívání koled 
 • 2.12. – od 8:00 hod.            Fotografování (postupně po třídách)
 • 4. 12.    dopoledne:            Mikuláš, nadílka 
 • 7. 12. – 9: 00 hod.               „Jóga pro děti“ – tajemství pohybu spojené s příběhem (pro předškoláky) – pod vedením paní Proche,                                                                  zkušené lektorky Jógy
 • 8.12. – 9:00 a 10:00 hod.:   Divadelní přestavení „O hladových čertech“
 • 9. 12. – 9:00 hod.                „Královnin vánoční příběh“ – pohádka o tradicích Vánoc a vánočních zvyků, s využitím hudebních                                                                         nástrojů a mluveného slova (pro předškoláky) – pod vedením paní Švárové, učitelky hudby
 • 15. 12. – 16:00 hod.            Vánoční besídka (1. – 6. třída) společné posezení s rodiči u stromečku, vánoční nadílka 
 • 16. 12. – 16:00 hod.            „Vánoční trhy ZŠ Smokova – předvánoční andělské zpívání“ – předškoláků a školáků ze ŠD ZŠ Smolkova

Leden 

 • 20.1. – 9:00 a 10:15 hod.:       Divadelní představení „O lišce“

Školní rok 2015/2016