PODPORA ASISTENTA V MŠ

MŠ Smolkova spolupracuje s asistenty, kteří pomáhají dětem s odlišným mateřským jazykem zvládnout základy ČJ. Asistenti jsou k dispozici pedagogům a dětem, navštěvují děti ve všech třídách a věnují se individuální práci s dětmi v malých skupinkách. Pomocí her a různých činností pomáhají dětem s učením nového (druhého) jazyka, češtiny.