SRPŠ platba na školní rok 2020/21

Stav

Vážení rodiče,

připomínám platbu příspěvku SRPŠ na transparentní účet: 115-9777410237/0100.Bližší informace naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

Částka činí 750,- na pololetí nebo 1500,- na celý školní rok. Peníze slouží na pokrytí výloh spojených s výlety, divadélky a dalšími kulturními akcemi pro MŠ.

Děkujeme předem za úhradu a přejeme Vám i Vašim dětem pěkné podzimní dny

Za MŠ Monika Havlíčková (nově vedoucí MŠ)

 

 

Info pro rodiče

Stav

Vážení rodiče,

touto cestou bych se s Vámi ráda rozloučila a poděkovala za Vaši skvělou spolupráci.

Přeji Vám i  celé školce vše krásné. Věřím, že vše bude dobré a tvůrčí.

Nová paní vedoucí je velmi laskavá, milá paní Monika Havlíčková.

Vyučtování za taneční kroužek – těm , kdo zaplatili za kroužek, bude z organizačních a časových důvodů vráceno do konce září. Tímto se Vám omlouvám za případné komplikace.

Se srdečným pozdravem a přáním krásných dní

Jana Kaliánová

Informace pro rodiče

Stav

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o tom, že vzhledem k nově vzniklé situaci s nástupem vedoucí MŠ až od 1.10.2020, se nyní v případě nutnosti, můžete obracet na zastupující kolegyni Janu Žákovou na tel: 770 179 628 a také na emailovou adresu školky: ms-smolkova@email.cz

S přáním příjemných podzimních dnů

Monika Havlíčková (nově nastupující vedoucí MŠ)

 

 

info září

Stav

Vážení rodiče,

dne 1. 9. 2020 (úterý) je MŠ Smolkova otevřena od 6.30 do 17h v každé třídě.

Někteří učitelé již kontaktovali své rodiče, ostatní budou vzhledem k technickým komplikacím rozesílat emaily v pondělí 31.8. 2020.

Velmi se tímto omlouváme za prodlení.

S pozdravem Vaše školka

Stav

Od 1. 9. 2020 jsou všechny třídy Ms otevřeny od 6:30 do 17:00

Rozdělení děti do tříd dle kódů najdete na vrátkách u pavilonu A i pavilonu B.