ÚČAST NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH 12.2.-15.2.2018

Pavilon mš A1: 11 rodičů (třída Medvídci, Přípravná třída Žabičky)

Pavilon mš A2: 23 rodičů (třída Sovičky, třída Berušky)

Pavilon mš B: 25 rodičů (třída Lišky, třída Ježci)

 • Program:
 • akce mš, akce SRPŠ, akce tříd
 • pokroky dětí za první pololetí, na co se u dětí zaměřit – vzhledem k jednotlivým věkovým kategoriím, ukázky nácviku
 • náměty spolupráce s rodiči, společné akce mš a rodičů na třídách
 • termíny zápisů do ZŠ Smolkova, podklady pro Odklad školní docházky
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 27.2., od 17. hodin – pro rodiče dětí – ČJ
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 6.3., od 17. hodin – pro rodiče dětí – cizinců, tlumočená schůzka
 • účast rodičů při výuce v mš
 • GDPR – co to znamená pro rodiče (sociální sítě a ochrana osobních údajů dětí z mš)
 • prevence dětských onemocnění – veš dětská
 • beseda s rodiči

Děkujeme všem rodičům za účast.

VAŠE MŠ

 

MASOPUST 27.2.2018 – CELÁ MŠ

Vážení rodiče,

dne 27.2.2018 se koná v celé mš MASOPUST.

Rádi bychom dětem přiblížili masopustní tradici.

Prosíme o vytvoření tradičních masopustních masek (ne seriálové postavičky).

Medvěd, medvědář, Turek, koník, masky řemeslníků, masky v uniformách, kominík, nevěsta, ženich, bába…

VAŠE MŠ

BESEDA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – ŠKOLNÍ ZRALOST

Vážení rodiče,

dne 27.2., od 17 hodin, se koná v mš B – třída Lišky,

beseda pro rodiče předškoláků s odborníkem – dětským psychologem.

Téma besedy: ŠKOLNÍ ZRALOST.

Účast bez dětí, pouze pro rodiče.

 

Dne 6.3., od 17 hodin, se koná v mš B – třída Lišky,

beseda pro rodiče dětí – cizinců – předškoláků

s odborníkem – dětským psychologem, s tlumočením do VJ.

Téma besedy: ŠKOLNÍ ZRALOST.

Účast bez dětí, pouze pro rodiče.

 

VAŠE MŠ

PROVOZ MŠ 2. 2. 2018, 5. – 9. 2. 2018 – PAVILON A

Vážení rodiče,

dne 2.2. 2018 jsou pololetní prázdniny, v následujícím týdnu 5. – 9. 2. 2018 jsou jarní prázdniny. V těchto termínech bude uzavřen pavilon MŠ B.

Přípravná třída má prázdniny.

V provozu bude pavilon A – pouze pro nahlášené děti, prosíme o nahlášení vašeho zájmu na třídách. Děkujeme.

Rozdělení dětí do tříd:

 • pavilon A1 – Medvídci: 5. a 6. třída
 • pavilon A2 – Sovičky: 3. třída
 • pavilon A2 – Berušky: 2. a 4. třída

 

VAŠE MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 2. POLOLETÍ

        TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2017/2018 – 2. POLOLETÍ

 • pavilon A1: 12.2.2018, od 17 hod., přízemí, 3. třída Medvídci, třídy Žabičky a Medvídci
 • pavilon A2: 13.2.2018, od 17 hod., přízemí, 4. třída Berušky, třídy Sovičky a Berušky
 • pavilon B: 15.2.2018, od 17 hod., přízemí, 5. třída Lišky, třídy Ježci a Lišky

 

Program:

 • diskuze, návrhy, nápady na aktivity dětí a rodičů v mš

POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM ZA ŠKOLNÍ ROK 2017

Vážení rodiče,

za zdaňovací období 1. 1. – 31. 12. 2017 můžete uplatnit v ročním zúčtování daní výdaje (školné) vynaložené za umístění dítěte v MŠ. V současnosti pro Vás tedy připravujeme Potvrzení o zaplaceném školném v naší MŠ.
Tato potvrzení Vám budou vydávána ve 2. polovině ledna na třídách – oproti podpisu, pouze v jednom vyhotovení.
Prosím, zkontrolujte si jméno dítěte a datum narození.
Na potvrzeních není uvedeno Vaše jméno, pouze jméno dítěte, za které bylo školné placeno.
Zaměstnavateli je potřeba odevzdat ještě „Přílohu“ (25 5457/1), ve které prohlašujete, že plátcem školného jste byli právě Vy.

potvrzeni

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

Iveta Benešová
vedoucí školní jídelny MŠ Smolkova
tel. č.: 770 100 724
e-mail: benesova.iveta(zavináč)centrum.cz

PROVOZ MŠ 2.1.2018 – PAVILON A2

Vážení rodiče,

2.1.2018 bude V PROVOZU PAVILON MŠ A2 – TŘÍDA SOVIČKY – POUZE PRO NAHLÁŠENÉ.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA má VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

V provozu bude pavilon A2, rozdělení dětí do tříd: všechny nahlášené děti se sejdou ve třídě SOVIČKY

VAŠE MŠ