Seznam přijatých dětí 2020/2021

Stav

Vážení rodiče,

s radostí Vám níže přikládám seznam nově přijatých dětí, budeme se v září těšit.

Budeme Vás, prosím, v průběhu prázdnin kontaktovat, či dříve v případě důležitých záležitostí. Třídní schůzka se uskuteční v prvním zářijovém týdnu.

Děkujeme.

Přejeme Vám krásný, radostný a pohodový čas.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ SMOLKOVA PRO ROK 2020/2021

1/2020                                                     28/2020

2/2020                                                     31/2020

3/2020                                                     32/2020

4/2020                                                     33/2020

5/2020                                                     34/2020

8/2020                                                     36/2020

9/2020                                                     37/2020

10/2020                                                   39/2020

11/2020                                                   40/2020

12/2020                                                   41/2020

13/2020                                                   42/2020

14/2020                                                   43/2020

15/2020                                                   44/2020

16/2020                                                   45/2020

17/2020                                                   46/2020

18/2020                                                   47/2020

19/2020                                                  48/2020

20/2020                                                   49/2020

21/2020                                                   50/2020

22/2020                                                   51/2020

23/2020                                                  52/2020

24/2020                                                   53/2020

25/2020                                                   54/2020

26/2020

27/2020

 

 

 

Stav

Opakované upozornění

Mateřská škola Smolkova se otevírá od 18.5. do 30. 6. 2020

Provozní doba je od 7h do 16h.

Prosíme, daná organizace v prostorách naší mateřské školy je dle pokynů – informací na dveřích jednotlivých tříd. Děkujeme za jejich dodržení.

Těšíme se na setkání

Otevření MŠ

Stav

AKTUALIZACE 6.5.2020

VERZE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DOCHÁZKU DĚTÍ OD 18.5.2020- 30.6.2020, TOTO VYPLNĚNÉ PROHLÁŠENÍ, PROSÍM,  BUĎ NASKENUJTE A POŠLETE NA EMAIL,NEBO ODNESTE  NA VRÁTNICI ZŠ SMOLKOVA, DĚKUJEME.

(Prosíme, okopírujte si tuto verzi, nebo si jí vyzvedněte na vrátnici ZŠ Smolkova.)

………………………………………………………………………………………………………………

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………

Trvale bytem: ………………………………………………………

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. Horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 2. prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V…………………………..

Dne………………………..

………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocněni plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 6. b) při protinádorové léčbě
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

………………………………………………………………………………………………………………

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SMOLKOVA- aktualizováno, pozor změna!!!!

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola se znovu otevře již 18.5. 2020, provoz mateřské školy bude do 30.6. 2020.

Prosím, žádáme o předběžný průzkum zájmu rodičů – návštěvy Vašeho syna/dcery v mateřské škole.

Obratem mi napište mail – závaznou přihlášku k docházce Vašeho dítěte od 18.5. 2020 do 30.6. 2020.  Na adresu  ms-smolkova@email.cz

AKTUALIZACE: !!!! viz níže závažná přihláška

Závažná přihláška – k vyzvednutí a vyplnění na vrátnici základní školy spolu s čestným prohlášením.

Či vzor: Poslat v mailu jako přílohu – s vaším podpisem !!. (Což znamená – vytisknout, vyplnit a zpět oskenované poslat v mailu, děkuji moc.)

Já, níže podepsaný …………………………………….závažně přihlašuji svoji dceru/syna………………………………………do předškolního vzdělávání v období od 18. 5. 2020 do 30.6. 2020.

 

V Praze, dne ……..

 

                                        ……………………………………………………

                                            podpis zákonného zástupce

 

(Též pedagogové jednotlivých tříd Vám budou volat, děkuji za pochopení.)

!!!!!!!!!!!! V případě zájmu, prosím, vyzvedněte si na vrátnici základní školy  formulář – ČESTNÉ PROHLAŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. ( Formulář k vyzvednutí od 5.5. 2020, po až pá od 8h do 11h.)

Bez vyplněného formuláře – čestného prohlášení- podaného do 15.5. 2020 !nelze přijmout dítě k docházce.

Vyplněný formulář  nechejte na vrátnici základní školy nebo vhoďte do schránky pavilonu A ( po schodech u rampy) – Smolkova 579/1.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se a přejeme krásné dny

S pozdravem

Jana Kaliánová

Otevření MŠ

Stav

 

Vážení rodiče,

na možnosti otevření naší MŠ  záleží na základě vyjádření (v jakém termínu a za jakých podmínek)  pana ministra školství a následně pana radního Prahy 12.

K vyjádření by mělo dojít v nejbližší době – cca příští týden.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

AKUALIZACE ZÁPIS DO MŠ 2020/2921

Stav

AKTUALIZACE – ZÁPIS DO MŠ SMOLKOVA 2020/2021

Vážení rodiče, prosím, je změna – aktualizace podmínek pro zápis do mateřské školy Smolkova.

Děkujeme za pochopení.

Prosím, čtěte rubriku zápisy.