BESEDA S RODIČI A S PSYCHOLOGEM – TLUMOČENÍ DO VJ

Dne 6.3..2018 se konala druhá beseda s psychologem z pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 11 a 12. Tématem byla školní zralost u předškolních dětí. Paní psycholožka, PhDr. Milada Fiedlerová, rodičům popsala co je to školní zralost, na co se u dětí zaměřit, jaká jsou rizika, uvedla praktické rady a doporučení na nácvik dovedností dětí. Zaměřila se na problematiku češtiny jako druhého jazyka. Tlumočené schůzky se zúčastnilo 12 rodičů dětí cizinců. Děkujeme všem zúčastněným za jejich účast a dotazy.

 

BESEDA S PSYCHOLOGEM PPP

Dne 27.2.2018 se konala beseda s psychologem z pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 11 a 12. Tématem byla školní zralost u předškolních dětí. Besedu s rodiči vedla paní psycholožka PhDr. Milada Fiedlerová. Paní psycholožka rodičům popsala co je to školní zralost, na co se u dětí zaměřit, jaká jsou rizika, uvedla praktické rady a doporučení na nácvik dovedností dětí. Ačkoli byla nahlášená spousta rodičů, na společnou besedu přišlo pouhých 6 rodičů. Děkujeme všem zúčastněným za jejich dotazy.

VAŠE MŠ

ÚČAST NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH 12.2.-15.2.2018

Pavilon mš A1: 11 rodičů (třída Medvídci, Přípravná třída Žabičky)

Pavilon mš A2: 23 rodičů (třída Sovičky, třída Berušky)

Pavilon mš B: 25 rodičů (třída Lišky, třída Ježci)

 • Program:
 • akce mš, akce SRPŠ, akce tříd
 • pokroky dětí za první pololetí, na co se u dětí zaměřit – vzhledem k jednotlivým věkovým kategoriím, ukázky nácviku
 • náměty spolupráce s rodiči, společné akce mš a rodičů na třídách
 • termíny zápisů do ZŠ Smolkova, podklady pro Odklad školní docházky
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 27.2., od 17. hodin – pro rodiče dětí – ČJ
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 6.3., od 17. hodin – pro rodiče dětí – cizinců, tlumočená schůzka
 • účast rodičů při výuce v mš
 • GDPR – co to znamená pro rodiče (sociální sítě a ochrana osobních údajů dětí z mš)
 • prevence dětských onemocnění – veš dětská
 • beseda s rodiči

Děkujeme všem rodičům za účast.

VAŠE MŠ

 

BESEDA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – ŠKOLNÍ ZRALOST

Vážení rodiče,

dne 27.2., od 17 hodin, se koná v mš B – třída Lišky,

beseda pro rodiče předškoláků s odborníkem – dětským psychologem.

Téma besedy: ŠKOLNÍ ZRALOST.

Účast bez dětí, pouze pro rodiče.

 

Dne 6.3., od 17 hodin, se koná v mš B – třída Lišky,

beseda pro rodiče dětí – cizinců – předškoláků

s odborníkem – dětským psychologem, s tlumočením do VJ.

Téma besedy: ŠKOLNÍ ZRALOST.

Účast bez dětí, pouze pro rodiče.

 

VAŠE MŠ

MIKULÁŠ V MŠ

Vážení rodiče,

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI na přípravě mikulášské nadílky! Vašim dětem předali balíčky andělé, hříšníky zkontrolovali čertíci a na vše dohlížel Mikuláš. Zahráli je dětem žáci z 9. třídy ZŠ Smolkova. Již druhým rokem se zapojují do dění v MŠ (Mikulášská nadílka, projekt na podporu čtenářské pregramotnosti DĚTI ČTOU DĚTEM).

mikulas

Mikuláš, andělé a čerti navštívili i kamarády z přípravné třídy v ZŠ

mikulas

AKTUÁLNÍ FOTA Z AKCÍ NALEZNETE VE FOTOGALERII U JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

VÁNOČNÍ BESÍDKY MŠ A1/A2, MŠ B

mikulas

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na vánoční besídky. Letos se konají ve dvou termínech, aby i rodiče sourozenců stihli být „při tom“. Besídky začínají vždy od 16 hodin, prosíme o dochvilnost. Děkujeme za pochopení.

Termín besídky PAVILON MŠ B: 12.12.2017 – úterý, od 16 hod.

Termín besídky PAVILON MŠ A1/A2: 14.12.2017 – čtvrtek, od 16 hod.

mikulas

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

mikulas

 

Vážení rodiče,

dne 5.11.2017 navštíví naší mš po roční pauze Mikuláš, anděl a čert. Postupně navštíví všechny třídy a zkontrolují záznamy v Knize hříchů. Po pěkné písničce a básničce, předají dětem balíčky od SRPŠ se zaslouženou odměnou. Pokud děti přijdou do školky oblečeni jako čertíci a andílci, bude Mikuláš moc rád.

mikulas