INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY PRO CIZINCE – MČ P-12

  • 13. – 24. 8. 2018
  • 8:30 – 12:30 hodin
  • třída Lišky, pavilon B
  • pouze pro nahlášené děti v IC Praha
  • kurz vede: lektor češtiny pro cizince Bc. Petra Holubová, interkulturní pracovník/tlumočník Bc. Thu Ha Nguyenová
  • podpora komunikace v češtině
  • vše formou her
  • vystoupení pro rodiče v pátek 24.8.2018, od 11 hodin
  • tento projekt je financován  z prostředků MVČR