Stav

Opakované upozornění

Mateřská škola Smolkova se otevírá od 18.5. do 30. 6. 2020

Provozní doba je od 7h do 16h.

Prosíme, daná organizace v prostorách naší mateřské školy je dle pokynů – informací na dveřích jednotlivých tříd. Děkujeme za jejich dodržení.

Těšíme se na setkání

Otevření MŠ

Stav

AKTUALIZACE 6.5.2020

VERZE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DOCHÁZKU DĚTÍ OD 18.5.2020- 30.6.2020, TOTO VYPLNĚNÉ PROHLÁŠENÍ, PROSÍM,  BUĎ NASKENUJTE A POŠLETE NA EMAIL,NEBO ODNESTE  NA VRÁTNICI ZŠ SMOLKOVA, DĚKUJEME.

(Prosíme, okopírujte si tuto verzi, nebo si jí vyzvedněte na vrátnici ZŠ Smolkova.)

………………………………………………………………………………………………………………

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………

Trvale bytem: ………………………………………………………

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. Horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 2. prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V…………………………..

Dne………………………..

………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocněni plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 6. b) při protinádorové léčbě
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

………………………………………………………………………………………………………………

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SMOLKOVA- aktualizováno, pozor změna!!!!

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola se znovu otevře již 18.5. 2020, provoz mateřské školy bude do 30.6. 2020.

Prosím, žádáme o předběžný průzkum zájmu rodičů – návštěvy Vašeho syna/dcery v mateřské škole.

Obratem mi napište mail – závaznou přihlášku k docházce Vašeho dítěte od 18.5. 2020 do 30.6. 2020.  Na adresu  ms-smolkova@email.cz

AKTUALIZACE: !!!! viz níže závažná přihláška

Závažná přihláška – k vyzvednutí a vyplnění na vrátnici základní školy spolu s čestným prohlášením.

Či vzor: Poslat v mailu jako přílohu – s vaším podpisem !!. (Což znamená – vytisknout, vyplnit a zpět oskenované poslat v mailu, děkuji moc.)

Já, níže podepsaný …………………………………….závažně přihlašuji svoji dceru/syna………………………………………do předškolního vzdělávání v období od 18. 5. 2020 do 30.6. 2020.

 

V Praze, dne ……..

 

                                        ……………………………………………………

                                            podpis zákonného zástupce

 

(Též pedagogové jednotlivých tříd Vám budou volat, děkuji za pochopení.)

!!!!!!!!!!!! V případě zájmu, prosím, vyzvedněte si na vrátnici základní školy  formulář – ČESTNÉ PROHLAŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. ( Formulář k vyzvednutí od 5.5. 2020, po až pá od 8h do 11h.)

Bez vyplněného formuláře – čestného prohlášení- podaného do 15.5. 2020 !nelze přijmout dítě k docházce.

Vyplněný formulář  nechejte na vrátnici základní školy nebo vhoďte do schránky pavilonu A ( po schodech u rampy) – Smolkova 579/1.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se a přejeme krásné dny

S pozdravem

Jana Kaliánová

Otevření MŠ

Stav

 

Vážení rodiče,

na možnosti otevření naší MŠ  záleží na základě vyjádření (v jakém termínu a za jakých podmínek)  pana ministra školství a následně pana radního Prahy 12.

K vyjádření by mělo dojít v nejbližší době – cca příští týden.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

AKUALIZACE ZÁPIS DO MŠ 2020/2921

Stav

AKTUALIZACE – ZÁPIS DO MŠ SMOLKOVA 2020/2021

Vážení rodiče, prosím, je změna – aktualizace podmínek pro zápis do mateřské školy Smolkova.

Děkujeme za pochopení.

Prosím, čtěte rubriku zápisy.

 

 

 

 

Inspirace

Stav

INSPIRACE

Milé děti,

mám pro Vás dvě básničky…můžete se je naučit, pohybově doprovodit, namalovat, nakreslit, jak budete chtít.

Když půjdete s mamkou či tátou ven, zkuste pozorovat ptáčky, jejich hnízda a pak je výtvarně na papír ztvárnit – namalovat (vodovými barvami, temperami), také pomocí koláže, tuže aj., i v 3D podobně vymodelovat, ze dřeva či papíru vytvořit ptáčka, hnízdo…dle Vaší fantazie, kreativity…

   sýkora modřinka  vajíčka v hnízdě od špačka obecnéhoŠpačci jsou krásně zbarvení ptáci, kteří jako by do naší přírody ani moc nepatřili. (Ledeč nad Sázavou 25. 3. 2017) špaček obecný

 

A pak, až se vrátíme do školy, prosím, vezměte Vaše obrázky, kreativní tvorbu s sebou do tříd, budeme si o tom povídat, necháme si je ve třídě.

Básničky:

 1. Slunce

Vyšlo slunce, zasvítilochůze

na nebi se otočilo –  ruce v bok, otáčení

každá kytka maličká podřepy

radost má ze sluníčka. ruce v bok a otáčení

Ke slunci se naklání,   – úklony stranou ve vzpažení

listy z hlíny vyhání.

 

2. Sedmikráska

Sedmikráska počítá si

své sedmery jarní krásy:

první darovala jí duha,

od hlíny je krása druhá.

Třetí, když se z jihu vrací,

nesou pro ni tažní ptáci.

Čtvrtou, tu má od červánků,

pátou od teplého vánku.

V šesté déšť jí lístky smáčí.

Sedmikrásko, už to stačí?

Kdepak, ještě slunce chvátá,

nese sedmou plnou zlata.