Přezkušování – individuální výuka

  • Dne 8.3. je řádný termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 8 hod., kancelář mš A.
  • Dne 22.3. je náhradní termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 7:30 hod., kancelář mš A.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit.

  • Individuální vzdělávání dítěte:
  • mimo prostory mš, doma
  • povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
  • dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)
  • dítě se neúčastní akcí školy, nemá nárok na stravování v mš

 

 

MASOPUST 27.2.2018 – CELÁ MŠ

Vážení rodiče,

dne 27.2.2018 se koná v celé mš MASOPUST.

Rádi bychom dětem přiblížili masopustní tradici.

Prosíme o vytvoření tradičních masopustních masek (ne seriálové postavičky).

Medvěd, medvědář, Turek, koník, masky řemeslníků, masky v uniformách, kominík, nevěsta, ženich, bába…

VAŠE MŠ

PRAXE STUDENTŮ V MŠ A

31.10. – 4.11. 2016

probíhají praxe studentů VOŠ JABOK ve všech třídách pavilonu MŠ A

Studenti jsou na průběžné praxi, při které získávají teoretické i praktické poznatky z oblasti předškolního vzdělávání dětí. MŠ Smolkova je „Střediskem odborného výcviku VOŠ JABOK“.

Logo Jabok - zlutobile

VAŠE MŠ