PRAXE STUDENTŮ V MŠ A

31.10. – 4.11. 2016

probíhají praxe studentů VOŠ JABOK ve všech třídách pavilonu MŠ A

Studenti jsou na průběžné praxi, při které získávají teoretické i praktické poznatky z oblasti předškolního vzdělávání dětí. MŠ Smolkova je „Střediskem odborného výcviku VOŠ JABOK“.

Logo Jabok - zlutobile

VAŠE MŠ