ZÁPIS DO ZŠ SMOLKOVA, ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SMOLKOVA:

  • 6.4.2017 čtvrtek 14.00 – 17.00
  • 19.4.2017 středa 14.00 – 17.00
  • schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků a přípravné třídy:
  • 16.5. 2017 úterý 17.00

ZŠ Smolkova odkaz na stránky školy

KE STAŽENÍ:

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO ZŠ SMOLKOVA:

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ZŠ SMOLKOVA:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 

VAŠE MŠ