STRAVOVACÍ KOMISE

Vážení rodiče,

 V roce 2011 jsme zavedli STRAVOVACÍ KOMISI, která několikrát v průběhu školního roku kontrolovala – ochutnávala stravu z naší kuchyně a to bez jakýchkoliv výhrad.

Ve školním roce 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 stravovací komise nebyla zvolena.

Ve školním roce 2016/2017, 2017/2018 již komise zvolena byla.

Rádi bychom navázali spolupráci s rodiči i v letošním školním roce 2018/2019.

 

Stravovací komise funguje na mnoha školách a je to velmi dobrý způsob průběžného hodnocení stravování dětí, který provádějí sami rodiče formou náhodných ochutnávek.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste mezi sebou do 12.9.2018vybrali 2-4

rodiče (za každou třídu min. 1 zástupce), kteří budou tvořit STRAVOVACÍ KOMISI.

Členové stravovací komise mohou požádat o ochutnávku podávaného jídla/ nápoje u služebního vchodu (rampa u kuchyně), v určených časech a to v minimálním počtu 2 osob – maximálně 5x v měsíci.

Přesnídávka 8:30 – 9:00 hod., oběd + svačina 11:00 – 11:30 hod.

Ochutnávka bude podána na jednorázovém nádobí (plastové či papírové).

Stravovací komise odběr ochutnávky potvrdí podpisem a o svých názorech informuje vedoucí ŠJ vyplněním předtištěného formuláře.

 

Členové budou voleni na třídních schůzkách 10. – 12.9.2018

Pokud máte zájem stát se členem stravovací komise, informujte vedoucí školní stravovny.

Tým kuchyně MŠ