PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

 • ASISTENT PEDAGOGA
 • pomáhá našim malým kamarádům, kteří se seznamují se základy češtiny
 • podporuje u dětí chuť ke komunikaci v odlišném jazyce, v češtině
 • pomáhá dětem zvládnout základní konverzaci, první slova, věty
 • pracuje s dětmi v malých skupinkách
 • spolupracuje se všemi pedagogy
 • navštěvuje děti na všech pavilonech mš: A1, A2, B

 

 • TLUMOČENÍ
 • využíváme služby tlumočníků při třídních i osobních schůzkách s rodiči
 • spolupracujeme s IC Praha, Meta,o.p.s.

 

 • PŘEKLADY DOKUMENTŮ
 • informace dáváme přeložit do jazyků, které v MŠ převládají

 

Od září 2016 se MŠ Smolkova zapojila do projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – RESPEKT 2016“, který vznikl za podpory Ministerstva vnitra České republiky a Městské části Prahy 12

logolink MVCR

logolink p-12

Název projektu:

„Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – RESPEKT 2016“

„Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem MŠ Smolkova“

Termín: 1.9. – 31.12. 2016

Celková výše dotace přidělené MV: 220150,00 Kč

Cíl projektu:

Získat pozitivní postoj ke komunikaci v jiném jazyce. Odbourání ostychu při komunikaci. Postupné osvojení základních slov, frází, které pomohou dětem se začleněním mezi ostatní vrstevníky. Vytváření kladných vazeb na nové prostředí. Rozvoj slovní zásoby. Pochopení jazykových struktur, odlišného tvoření vět, skloňování, časování. Podpora správné výslovnosti a kladení důrazů v české větě. Podpora k řečovému projevu, podpora situací vyžadujících komunikaci. Praktické využití získaných řečových dovedností, slovní zásoby, frází, další rozvoj řečových dovedností v situacích, které již nejsou vytvářeny v prostředí mateřské školy – praktické využití v běžných životních situacích.

 

SOUČÁSTI PROJEKTU:

 • Adaptace dětí na prostředí mš, adaptace na novou třídu
 • Společné jazykové chvilky „Jazykové mini kurzy“
 • Hudební činnosti
 • Multikulturní výchova k toleranci v rámci MŠ
 • Aktivity v rámci třídy
 • Spolupráce s rodinou
 • Překlady důležitých dokumentů do daného mateřského jazyka
 • Spolupráce s agenturou META o.p.s.
 • Spolupráce s Proxima Sociale
 • Spolupráce se ZŠ Smolkova
 • Podpora asistentů v mš

 logo_3

OBR5

OBR4

OBR3

OBR2

OBR1

PROJEKTY MŠ 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:

logolink MVCR

logolink p-12

 • NAŠIM KAMARÁDŮM – CIZINCŮM PRAVIDELNĚ ROZVÍJÍME ČEŠTINU
 • KAŽDÝ TÝDEN S PANÍ UČITELKOU VĚRKOU
 • vše hravou formou
 • praktické fráze a rozvoj slovní zásoby v tématu, které děti probírají
 • středa MŠ B

 • S NAŠIMI KAMARÁDY – CIZINCI PRAVIDELNĚ ROZVÍJÍME ČEŠTINU
 • KAŽDÝ TÝDEN S PANÍ UČITELKOU PETROU
 • POMOCÍ DESKOVÝCH HER
 • seznámení se s pravidly, rozvoj slovní zásoby – čtvrtek MŠ B

 

 • DESKOVÉ HRY – KOMUNIKAČNÍ HRY – HRÁTKY S ČEŠTINOU
 • MŠ B, KAŽDÝ TÝDEN
 • PANÍ UČITELKA PETRA