NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019

DOKUMENTY, které předloží zákonný zástupce dítěte:

  • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
  • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12
  • občanský průkaz /cestovní doklad, u cizinců – povolení k pobytu
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
  • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

  • TERMÍN SCHŮZKY S RODIČI NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ:
  • 21.6. 2018, od 16 hodin, MŠ B – třída Ježci, účast tlumočníka