ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • povinnost zajistit místo v mš dítěti, které dovršilo 3 roky do 31.8.2018
 • dítěti, které dovršilo 4 roky do 31.8.2018
 • povinné předškolní vzdělávání – dítěti, které dovršilo 5 let do 31.8.2018
 • odklad povinné školní docházky

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

 • 561/2004 Sb., §34a – Školský zákon – Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
 • 561/2004 Sb., §34b – Školský zákon – Individuální vzdělávání dítěte
 • Děti musí povinně plnit předškolní vzdělávání – musí chodit do MŠ – poslední rok před nástupem do ZŠ na 4 hodiny denně, nebo se musí nahlásit k individuálnímu vzdělávání ve spádové mš
 • je zdarma – neplatí se školné

ABSENCE – OMLUVA DÍTĚTE Z DOCHÁZKY

 • Veškeré absence dítěte se povinně hlásí max. do 3 dnů v MŠ – v případě, že dítě nebude omluveno do 3 dnů, mš má povinnost tuto skutečnost nahlásit OSPODu

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je možné plnit pouze jedním způsobem:

 • 1.) v mateřské škole (vedené v rejstříku škol a školských zařízení; vzdělávání probíhá buď pravidelnou docházkou, nebo individuálním vzděláváním)
 • 2.) v přípravné třídě základní školy (pouze pokud mají děti povolen odklad povinné školní docházky a současně je předpoklad, že docházkou do přípravné třídy dojde k vyrovnání vývoje dítěte)
 • 3.) vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 •  Pro které děti je vzdělávání určeno:
 • Dětem, které dovrší 5 let do 31. srpna 2018
 • Platí pro všechny děti i děti cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
 • Postup:
 • Přihlásit dítě do MŠ ve spádovém obvodu – v případě, že ještě do MŠ nechodí
 • Potvrdit v MŠ, kam dítě už chodí, že bude předškolní vzdělávání absolvovat v dané MŠ
 • Nahlásit ve spádové MŠ při zápisu, že dítě bud plnit docházku alternativně
 •  Výběr MŠ:
 • Dítě má zajištěné místo ve spádové MŠ, podle své adresy, do naplnění kapacity mš
 • Spádová oblast – spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12
 • Jiná MŠ – pouze v případě volné kapacity, přednost mají děti 4 a 5 leté ze spádové oblasti

 

 • Zápis do MŠ:
 •  Evideční list dítěte, přihlášku – možnost stáhnout z webu mš
 •  termín zápisu je uveden v sekci AKCE MŠ – 2. pololetí 
 • Pro předškolní rok se nemusí dokládat očkování dítěte

 

 • Individuální vzdělávání dítěte – mimo prostory mš:
 • mimo MŠ, doma, povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
 • Dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)
 • dítě se neúčastní akcí školy, nemá nárok na stravování v mš
 •  Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v alternativní podobě – individuální vzdělávání, mají možnost přezkoušení v mš v následující termíny: 15.11. 2017 od 8 hodin – řádný termín, 29.11. 2018 od 8 hodin – náhradní termín – 1. pololetí. 7.3 2019 od 8 hodin – řádný termín, 21.3. 2019 od 8 hodin – náhradní termín – 2. pololetí.

 

 • Přípravná třída při ZŠ a MŠ Smolkova
 • (Od září/2017) pouze pro děti od 6 let s odkladem školní docházky
 • na základě: vyšetření dítěte v PPP, doporučení pediatra, žádost o odklad ve spádové škole
 • VÍCE INFORMACÍ O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZDE