OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Vážení rodiče,

NOVINKA  ve školním roce 2017/2018

  • NUTNO omlouvat každou nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do mš
  • u dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání platí nově nástup do mš od 8 hodin (povinné předškolní vzdělávání 8:00 – 12:00 hod.)
  • pokud víte, že Vaše dítě nepůjde následující den do školky (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, atd.), prosíme, zapište tuto změnu v docházce do sešitu v šatně u konkrétní třídy, ohlaste tuto skutečnost třídním pedagogům.

 

  • Každou nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději v den, kdy dítě nepřijde, do 8:00 hod. (telefonicky, sms, zápis do sešitu, omluvenkového sešitu – u PPV).

 

  • Stravné odhlaste dítěti vždy do 8:00 hodin prvního dne nepřítomnosti, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno, započítává.

 

  • Pokud není dítě omluveno, platí stravné v plné výši. Neodhlášený oběd není možno vyzvednout (Vyhláška o školním stravování).

 

  • Pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne.

 

  • Při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno.

 

  • Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení.

 

Děkujeme za Vaši vstřícnost a součinnost.

VAŠE

logo_3