ORGANIZACE DNE – REŽIM DNE

6:30 zahájení provozu MŠ

– ranní blok – scházení dětí do MŠ, spontánní zájmové aktivity dle volby dětí,

samostatné činnosti, individuální práce s jednotlivými dětmi (dle potřeb dítěte)

– ranní kruh (rozhovory s dětmi, uvedení témat integrovaných bloků)

– ranní cvičení (zdravotní cviky, rozvoj motoriky, pohybové hry)

9:00 – 9:15       – hygiena, dopolední svačinka

– řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na  výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP

– hygiena, příprava na pobyt venku

– pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

– aktivity na školní zahradě

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:30 – 13:00   – hygiena, oběd, osobní hygiena dětí, vyzvedávání dětí

– odpolední blokodpočinek, relaxační aktivity, poslech pohádky,

– individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškoláci)

14:30 – 14:45    – hygiena, odpolední svačinka

pokračování činností a aktivit odpoledního bloku, zájmové činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity dětí v prostorách mateřské školy

– aktivity na školní zahradě

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

17:00 ukončení provozu MŠ

(Čas svačin a oběda je závazný. Tým  pedagogů pružně reaguje na situace ve třídě a přizpůsobuje denní režim potřebám dětí.)