PROVOZ MŠ

6:30  – 17:00 hodin

  6:30 hod. – příchod dětí do MŠ – v každém pavilonu se děti scházejí v jedné třídě

  7:30 hod. – v provozu všechny třídy

  8:00 hod. – docházka dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (8 – 12 hod.)

  8:30 hod.UZAMYKÁNÍ VCHODŮ MŠ, prosíme o dodržení včasného příchodu

  16:00 – 17:00 hod. – v provozu jedna třída na každém pavilonu

  17 hod. – ukončení provozu

Pokud nastane výjimečná situace, kdy je třída ráno zavřena (dopravní situace, náhlé onemocnění paní učitelky apod., prosíme, odveďte dítě na druhý pavilon, děkujeme za pochopení).

 V době PRÁZDNIN (podzimních, pololetních, jarních, velikonočních) je provoz tříd podle počtu přihlášených dětí, na který rodiče dítě předem závazně přihlašují. V provozu jsou pouze pavilony A1, A2. Pavilon B je uzavřen.

V době vánočních a letních prázdnin je PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v jedné z mateřských škol v MČ Praze 12. Mateřské školy se střídají. Na vánoční a letní provoz je potřeba včas podat písemnou žádost – u letních prázdnin nutno podat písemnou žádost na každý týden/měsíc zvlášť. Rodiče jsou včas informováni, ve kterých školkách náhradní provoz bude.

Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy,

je třeba podat písemné odhlášení

= doporučený dopis nebo zaslat toto oznámení do datové schránky školy.