ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD MŠ A, MŠ B

Naše MŠ má několik budov a s tím související specifické zaměření.

 • PAVILON MŠ A1, A2
 • zde jsou 4 smíšené třídy, věk dětí 2 – 4,5 let
 • nábytek je přizpůsoben věku dětí 2 – 4,5 roku (i pro děti starší)
 • děti se zde postupně adaptují na prostředí MŠ, seznamují se s ostatními dětmi, osvojují si a prohlubují návyky a dovednosti, zvykají si na nové  požadavky kolektivu, rituály, aktivity, režim dne
 • výjimečně jsou zde i děti starší – v případě sourozenců nebo je naplněna kapacita pavilonu MŠ B
 • děti chodí pravidelně na školní zahradu, kde si mohou hrát
 • školní zahrada je pro děti bezpečné prostředí, mají zde prostor pro rozvoj vlastní tvořivou hru
 • kapacita třídy: 28 dětí, 2 učitelé v průběhu dne
 • počet tříd: 4

 

 • PAVILON MŠ B
 • při ZŠ, předškoláci
 • v tomto pavilonu jsou umístěny děti 5 – 7 let, děti s odkladem (doporučení PPP – odklad v MŠ)
 • zde se děti připravují na plynulý nástup do ZŠ
 • aktivity jsou propojeny s přípravnou třídou, s prvním stupněm ZŠ, ŠD
 • děti si zvykají na prostředí ZŠ, učitele ZŠ
 • ve druhém pololetí dochází děti pravidelně do Klubu Smolíček
 • relaxační aktivity doplňuje předškolní příprava
 • nábytek je přizpůsoben věku dětí 5 -7 let
 • děti chodí pravidelně na zahradu, školní hřiště
 • mají možnost být v tělocvičně ZŠ, využít sportoviště ZŠ
 • projekty: DĚTI ČTOU DĚTEM, BAREVNÁ KNIHOVNA, RECYKLACE HRAČEK
 • kapacita třídy: 28 dětí, 2 učitelé v průběhu dne
 • počet tříd: 2

 

 • děti jsou zařazování do tříd podle:
 • věku
 • sourozenců
 • specifických potřeb dítěte
 • jazykových dovedností – děti s omj
 • na základě písemného doporučení PPP nebo jiného školského poradenského zařízení, dětského lékaře
 • podle volné kapacity na třídách
 • kapacita 1 třídy: 28 dětí, 2 učitelé v průběhu dne