Údaje školy

Identifikační údaje:

 

Zřizovatel:                    Městská část Praha 12, Písková 25/830, 143 12, Praha 12

Název organizace:       Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00

 

IČO:  60437189

Bankovní spojení:
Školné: 78610319/0800
Stravné MŠ A1, A2 – č.ú.: 7034-2000779359/0800
Stravné MŠ B – č.ú.: 35-78610319/0800

 

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Pavel Šafránek

 • ZŠ tel.: 241 470 642 
 • webové stránky: www.zs-smolkova.cz
 • e-mail: reditel@zs-smolkova.cz


Mateřská škola

 

 • Počet tříd: 6
 • Kapacita mš: 168 dětí
 • Počet tříd v provozu: 5
 • Kapacita třídy: 28 dětí
 • Počet nepedagogických pracovníků: 11 
 • Počet asistentů: 1
 • Počet pedagogických pracovníků: 11
 • Přípravná třída: 1
 • Kapacita třídy: 15 dětí

 • Provoz MŠ Smolkova: 6:30 – 17:00 hodin