NÁŠ TÝM

 • 11 pedagogů
 • navazují na rodinnou výchovu, zajišťují vzdělávání dětí dle
 • Školního Vzdělávacího Programu (ŠVP) MŠ Smolkova
 • „Barevný svět“
 • připravují pro děti pestrý program, aby byla ve školce zábava
 • 10 pedagogů  v MŠ, 1 pedagog v ZŠ

 

 • 1 školní asistent
 • pomáhá pedagogům v řešení obtížných situací
 • spolupráce s rodinou, s pedagogy, nácvik dovedností dětí ve škole i doma

 

 • 1 asistent pedagoga
 • asistent je důležitý pomocník pedagoga 
 • v  naší MŠ především při péči o děti s odlišným mateřským jazykem

 

 • 1 sociální pedagog
 • pomoc dětem a rodinám dětí s omj, oblast sociální práce a poradenství

 

 • 1 chůva
 • pomoc se sebeobsluhou dětí, nácvik, emocionální podpora dětí, pomoc s menší skupinkou dětí – individualizace vzdělávání
 • pomoc při dodržování bezpečnosti dětí

 

 • 1 pan školník
 • opravuje, se svým červeným traktůrkem hlídá trávu na zahradě,
 • aby nás nelechtala a moc se nechechtala
 • 3 nepostradatelní pomocníci na úklid
 • starají se o úklid celé školky, o čistotu všech prostor
 • pomáhají paní učitelce s oblékáním našich nejmenších kamarádů
 • 1 paní pradlenka
 • špinavé prádlo hravě přepere, bitvu vždy vyhraje

 

 • 2 paní vedoucí školní jídelny MŠ, školní jídelny ZŠ
 • sestavují jídelníčky
 • podporují a zajišťují zdravé stravování
 • zařazují zdravá jídla plná zeleniny a ovoce, pestrý pitný režim dětí

 

 • 8 šikovných kuchařek
 • pečují o správně naplněná bříška všech strávníků