ODKAZY

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

158            POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

155            ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

150            HASIČI

112            JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

LINKA DŮVĚRY

ODBOR PÉČE O RODINU A DÍTĚ MČ PRAHA 12

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 12

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

MODŘANSKÁ POLIKLINIKA

 

INFROMACE PRO CIZINCE

TRVALÝ POBYT

ZKOUŠKA PRO TRVALÝ POBYT – ČEŠTINA PRO CIZINCE

ZKOUŠKA K OBČANSTVÍ