INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY PRO CIZINCE – MČ P-12

 • 13. – 24. 8. 2018
 • 8:30 – 12:30 hodin
 • třída Lišky, pavilon B
 • pouze pro nahlášené děti v IC Praha
 • kurz vede: lektor češtiny pro cizince Bc. Petra Holubová, interkulturní pracovník/tlumočník Bc. Thu Ha Nguyenová
 • podpora komunikace v češtině
 • vše formou her
 • vystoupení pro rodiče v pátek 24.8.2018, od 11 hodin
 • tento projekt je financován  z prostředků MVČR

Info z MŠMT – reforma regionálního školství

Odkaz na článek ze stránek MŠMT:

ODLOŽENÍ REFORMY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ, ZRUŠENÍ POVINNOSTI OD ROKU 2020 PŘIJÍMAT DVOULETÉ DĚTI DO MŠ

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-o-rok-odlozila-reformu-financovani-regionalniho

19.7.2018  – aktualizace

Senát schválil odklad reformy financování o rok

Zdroj: http://www.msmt.cz/reforma-financovani-bude-spustena-od-r-2020-schvalil-senat

 

ZMĚNY pro školní rok 2018/2019 – DŮLEŽITÉ INFO

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin sledujte web MŠ, na kterém budou vyvěšeny nové informace:

 • změna e-mailové adresy mš
 • termíny zveřejnění umístění dětí do konkrétních tříd
 • otevření konkrétních tříd
 • termíny konání třídních schůzek – každý pavilon má vlastní termín
 • doplňující informace

Při nástupu dítěte do MŠ – platí pro všechny děti (nově nastupující i stávající) budou zákonní zástupci dítěte vyplňovat nové dokumenty pro školní rok 2018/2019. Účast zákonného zástupce je NUTNÁ. Přineste si s sebou psací náčiní. Děkujeme.

¨VAŠE MŠ

 

PODĚKOVÁNÍ MŠ rodičům ze SRPŠ

Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojují na akcích pro děti v mš.

Děkujeme rodičům, kteří se podílejí na zajištění výletů pro děti z naší MŠ.

 

 • Dopolední výlet do Šestajovic byl velice pěkný, děti z pavilonů A1, A2 si jej náležitě užily a vyrobily si vlastní dobrůtky.

 

 • Celodenní výlet na Staré hrady se povedl. Děti z pavilonu B a z přípravné třídy si prošly všechny 3 okruhy, které jsou nádherné (program s pohádkovými průvodci, loutky i výklad pro děti humorný i poučný).

 

Poděkování patří i dopravci Gumdrop – perfektní jízda super busy.

Z patrového busu měly děti neskutečný zážitek.

VAŠE MŠ

 

Upozorňujeme na to, že fotogalerie tříd jsou aktivní pouze do 28.6.2018,

potom budou smazány.