PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS DÍTĚTE DO MŠ SMOLKOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Odevzdání přihlášek:

 • 9. 5. a 10. 5. 2018,  od 13:00  do 17:00 hodin
 • KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu

– Rodiče (zákonní zástupci dítěte) odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.

– K zápisu rodiče (zákonní zástupci dítěte) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12/občanský průkaz dítěte MČ P-12
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
 • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

 

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2018/2019

 • u zápisu na školní rok 2018/2019 nejsou již děti bodovány
 • není kritérium sourozenec v mš
 • nárok na umístění dítěte 3 let v mš

více informací ZDE

 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 8.6.2018
 • na dveřích pavilonů MŠ A, B, na webu MŠ – pod číselnými kódy

PROVOZ MŠ 30.4.; 7.5.; 27.-31.8. 2018 – PAVILON A

Vážení rodiče,

v termínech: 30.4. 2018 a 7.5. 2018 je uzavřen pavilon MŠ B.

V termínu 27. – 31.8. 2018 je uzavřen pavilon MŠ B

 

V provozu bude pavilon A – pouze pro nahlášené děti,

prosíme o nahlášení vašeho zájmu na třídách.

Děkujeme.

Rozdělení dětí do tříd:

 • pavilon A1 – 3. třída Medvídci: 3. třída
 • pavilon A1 – 1. třída Žabičky: 5. + 6. třída
 • pavilon A2 – 2. třída Sovičky: 2. + 4. třída

VAŠE MŠ

LETNÍ PROVOZ MŠ – P12

MŠ Smolkova nezajišťuje letní provoz ve školním roce 2017/2018.

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

začíná 2.7. 2018 a končí 24.8. 2018.

Od 27.8. 2018 budou v provozu všechny mateřské školy.

 • pro nahlášené děti
 • v provozu pouze pavilon A – bude upřesněno

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

Školky, které zajišťují letní provoz leták ke stažení ZDE:

LETNI PROVOZ MS_2017 -2018