PROVOZ MŠ 29.3.2018 – PAVILON A1, A2

Vážení rodiče,

dne 29.3. 2018 jsou velikonoční prázdniny.

V tomto termínu je uzavřen pavilon MŠ B.

Přípravná třída má prázdniny.

V provozu bude pavilon A – pouze pro nahlášené děti, prosíme o nahlášení vašeho zájmu na třídách. Děkujeme.

Rozdělení dětí do tříd:

 • pavilon A1 – Medvídci: 3. třída
 • pavilon A1 – Žabičky: 5.+ 6. třída
 • pavilon A2 – Sovičky: 2. a 4. třída

 

VAŠE MŠ

BESEDA S RODIČI A S PSYCHOLOGEM – TLUMOČENÍ DO VJ

Dne 6.3..2018 se konala druhá beseda s psychologem z pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 11 a 12. Tématem byla školní zralost u předškolních dětí. Paní psycholožka, PhDr. Milada Fiedlerová, rodičům popsala co je to školní zralost, na co se u dětí zaměřit, jaká jsou rizika, uvedla praktické rady a doporučení na nácvik dovedností dětí. Zaměřila se na problematiku češtiny jako druhého jazyka. Tlumočené schůzky se zúčastnilo 12 rodičů dětí cizinců. Děkujeme všem zúčastněným za jejich účast a dotazy.

 

Přezkušování – individuální výuka

 • Dne 8.3. je řádný termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 8 hod., kancelář mš A.
 • Dne 22.3. je náhradní termín přezkušování pro individuální předškolní vzdělávání, 7:30 hod., kancelář mš A.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit.

 • Individuální vzdělávání dítěte:
 • mimo prostory mš, doma
 • povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
 • dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)
 • dítě se neúčastní akcí školy, nemá nárok na stravování v mš

 

 

BESEDA S PSYCHOLOGEM PPP

Dne 27.2.2018 se konala beseda s psychologem z pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 11 a 12. Tématem byla školní zralost u předškolních dětí. Besedu s rodiči vedla paní psycholožka PhDr. Milada Fiedlerová. Paní psycholožka rodičům popsala co je to školní zralost, na co se u dětí zaměřit, jaká jsou rizika, uvedla praktické rady a doporučení na nácvik dovedností dětí. Ačkoli byla nahlášená spousta rodičů, na společnou besedu přišlo pouhých 6 rodičů. Děkujeme všem zúčastněným za jejich dotazy.

VAŠE MŠ

ÚČAST NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH 12.2.-15.2.2018

Pavilon mš A1: 11 rodičů (třída Medvídci, Přípravná třída Žabičky)

Pavilon mš A2: 23 rodičů (třída Sovičky, třída Berušky)

Pavilon mš B: 25 rodičů (třída Lišky, třída Ježci)

 • Program:
 • akce mš, akce SRPŠ, akce tříd
 • pokroky dětí za první pololetí, na co se u dětí zaměřit – vzhledem k jednotlivým věkovým kategoriím, ukázky nácviku
 • náměty spolupráce s rodiči, společné akce mš a rodičů na třídách
 • termíny zápisů do ZŠ Smolkova, podklady pro Odklad školní docházky
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 27.2., od 17. hodin – pro rodiče dětí – ČJ
 • spolupráce s PPP – beseda s rodiči 6.3., od 17. hodin – pro rodiče dětí – cizinců, tlumočená schůzka
 • účast rodičů při výuce v mš
 • GDPR – co to znamená pro rodiče (sociální sítě a ochrana osobních údajů dětí z mš)
 • prevence dětských onemocnění – veš dětská
 • beseda s rodiči

Děkujeme všem rodičům za účast.

VAŠE MŠ

 

MASOPUST 27.2.2018 – CELÁ MŠ

Vážení rodiče,

dne 27.2.2018 se koná v celé mš MASOPUST.

Rádi bychom dětem přiblížili masopustní tradici.

Prosíme o vytvoření tradičních masopustních masek (ne seriálové postavičky).

Medvěd, medvědář, Turek, koník, masky řemeslníků, masky v uniformách, kominík, nevěsta, ženich, bába…

VAŠE MŠ