PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ŽABIČKY

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PONDĚLÍ – cvičení v tělocvičně ZŠ, ÚTERÝ + STŘEDA – pravidelná výuka ve třídě v ZŠ, prosíme přiveďte děti přímo do ZŠ – příchod 7:40- 7:55 hodin, oděv a obuv si nechají děti v šatně ZŠ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

OBECNÉ INFORMACE:

 

CO PŘINÉST K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • občanský průkaz/cestovní pas, u cizinců – povolení k pobytu
 • rozhodnutí o odkladu od pediatra
 • rozhodnutí o odkladu od PPP, SPC
 • vyplněná žádost o odklad – konkrétní škola, kam se dítě hlásilo
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • Hlavní cíl: připravit dítě na první ročník základní školy 

  • mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním
  • je bezplatná
  • započítává se do povinného předškolního vzdělávání – NOVINKA 2017/2018
  • děti nedostávají známky
  • v pololetí a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení
  • při všech činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte
  • přihlíží se k věku a schopnostem dítěte
  • do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole
  • přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy
  • na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle kritérií školy, do naplnění kapacity školy

  Počet dětí ve třídě:  10-15

   

  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA JE URČENA DĚTEM:

  • od 6 let s odkladem povinné školní docházky
  • s odkladem školní docházky – NOVINKA 2017/2018: VYŠETŘENÍ v PPP, u pediatra, Žádost o odklad v ZŠ
  • s jazykovým znevýhodněním (děti s omj)
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • s logopedickými obtížemi
  • s poruchou koncentrace pohybu
  • se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

   

  DOCHÁZKA:  8:00 – 11:40 hodin

  • děti mohou navštěvovat ranní a odpolední družinu (za úplatu)
  • mají možnost stravovat se ve školní jídelně MŠ Smolkova
  • účastní se akcí s předškoláky MŠ, s první třídou ZŠ
  • mají možnost využívat tělocvičnu ZŠ
  • NOVINKA 2017/2018 – NUTNÉ OMLOUVAT VŠECHNY ABSENCE DÍTĚTE

   

  CO MÍT S SEBOU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:

  • školní tašku/batoh
  • vhodné přezuvky
  • penál – pastelky – „tlusté“, 12 barev, obyčejné tužky – měkké, č.2. č.1, ořezávátko se zásobníkem, nůžky, tyčinkové lepidlo
  • „výtvarný kufřík“ – vodovky, štětce kulaté, tempery, štětce ploché, plastový kelímek, černá tuš, špejle, modelína – klasická, hadříky, triko na tvoření – ochranný oděv 🙂
  • sáček na přezuvky
  • plastový box na svačinu, ubrousek, lahev s pitím
  • oděv a obuv na cvičení (in-door do tělocvičny, out-door na venkovní hřiště)
  • malý notýsek pro sdělení rodičům, velký nelinkovaný sešit na kreslení a uvolňovací cvičení
  • papírové kapesníky
  • úsměv na tváři 🙂 🙂 🙂

  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – CO A JAK VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

  • Názvy, se kterými se můžete setkat: přípravná třída, nultý ročník, přípravka, nulťáček
  • Přípravná třída je určena pro děti ve věku 6 let s odkladem školní docházky
  • děti se do přípravné třídy zařazují na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), žádosti o odklad povinné školní docházky v dané ZŠ a zprávy od ošetřujícího dětského lékaře
  • od 1.9.2017 plní dětí povinné předškolní vzdělávání i v přípravné třídě
  • přípravná třída je vytvořena při ZŠ, plní však Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
  • přípravná třída rozvíjí děti v oblastech, ve kterých mají určitý deficit, vyrovnává nedostatky, připravuje na úspěšný nástup do první třídy ZŠ
  • snížený počet dětí ve třídě zajistí intenzivní individuální péči
  • ve třídě je pedagog, může být i asistent pedagoga, osobní asistent
  • třída je rozdělena na dílčí části: přípravu do školy, hrací část, odpočinkovou část, na část pro pohybové aktivity
  • děti mohou využívat hřiště mš A, mš B, zahradu a zahradní prvky mš A, mš B, tělocvičnu a hřiště ZŠ

  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

  pedagog přípravné třídy: Renáta Fialová – aktuálně nemoc

  zastupující pedagog: LENKA RAUŠOVÁ