ŽABIČKY

 

zastupující třídní pedagog: Lenka Raušová

třídní učitelka: Renáta Fialová – nemoc

 

Název přípravné třídy: ŽABIČKY

Kapacita: 15 dětí

Zapsaných dětí ve školním roce 2017/2018: 15

TŘÍDNÍ SCHŮZKA:

 • 12.9. od 17 hodin – 1. pololetí
 • 12.2.2018 od 17 hodin – 2. pololetí

pavilon MŠ A1 (stará budova MŠ, horní pavilon), 3. třída MEDVÍDCI, přízemí

CO MÍT S SEBOU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:

 • školní tašku/batoh
 • vhodné přezuvky
 • penál – pastelky – „tlusté“, 12 barev, obyčejné tužky – měkké, č.2. č.1, ořezávátko se zásobníkem, nůžky, tyčinkové lepidlo
 • „výtvarný kufřík“ – vodovky, štětce kulaté, tempery, štětce ploché, plastový kelímek, černá tuš, špejle, modelína – klasická, hadříky, triko na tvoření – ochranný oděv 🙂
 • sáček na přezuvky
 • plastový box na svačinu, ubrousek, lahev s pitím
 • oděv a obuv na cvičení (in-door do tělocvičny, out-door na venkovní hřiště)
 • malý notýsek pro sdělení rodičům, velký nelinkovaný sešit na kreslení a uvolňovací cvičení
 • papírové kapesníky
 • úsměv na tváři

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – CO A JAK VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

 • Názvy, se kterými se můžete setkat: přípravná třída, nultý ročník, přípravka, nulťáček
 • Přípravná třída je určena pro děti ve věku 6 let s odkladem školní docházky
 • děti se do přípravné třídy zařazují na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), žádosti o odklad povinné školní docházky v dané ZŠ a zprávy od ošetřujícího dětského lékaře
 • od 1.9.2017 plní dětí povinné předškolní vzdělávání i v přípravné třídě
 • přípravná třída je vytvořena při ZŠ, plní Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
 • přípravnou třídu nenahrazuje „školka“
 • přípravná třída rozvíjí děti v oblastech, ve kterých mají určitý deficit, vyrovnává nedostatky, připravuje na úspěšný nástup do první třídy ZŠ
 • snížený počet dětí ve třídě zajistí intenzivní individuální péči
 • ve třídě je pedagog, může být i asistent pedagoga, osobní asistent
 • třída je rozdělena na dílčí části: přípravu do školy – školní lavice, hrací část, odpočinkovou část, na část pro pohybové aktivity
 • děti mohou využívat hřiště mš B, zahradu a zahradní prvky mš B, tělocvičnu a hřiště ZŠ

Společné aktivity s MŠ  – KAMARÁDI PŘEDŠKOLÁCI

ŽABIČKY + LIŠKY + JEŽCI:

 • Kouzelné čtení,
 • Zpívání a hraní
 • Čarodějnice,
 • Den předškoláků,
 • Vietnamský týden
 • výlety a vycházky po okolí
 • pohybové hry na školním hřišti