Na co se zaměříme v lednu

  • TŘÍ KRÁLOVÉ
  • ZMĚNY V PŘÍRODĚ
  • CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
  • ZIMNÍ SPORTY
  • děti dostanou koncem ledna hodnocení za 1. pololetí šk.roku 2016/2017