ŠKOLNÍ DRUŽINA

INFORMACE PRO RODIČE

 • PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD)
 • ranní provoz:             6:30 –   7:45 hod.
 • odpolední provoz:   11:30 –  17:00 hod.

 

 • REŽIM ŠD:
 • po skončení výuky jsou žáci předáváni pedagogem vychovatelce do oddělení
 • kontrola přítomnosti dítěte v ŠD
 • společný odchod do jídelny na oběd
 • klidné činnosti dětí do 14 hod.
 • 14:00 – 15:30 hod. – výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, vycházka po okolí, v tuto dobu si své děti nevyzvedávejte
 • 15:30 hod. osobní hygiena, svačina, pokračování činností a her
 • vyzvedávání dětí/odchod dětí ze ŠD pouze na základně písemné žádosti rodičů

 

 • PLATBA ŠD
 • převodem na účet školy: 78610319/0800
 • pravidelně k 15. dni v měsíci
 • každému dítěti bude přidělen osobní variabilní symbol (VS)
 • 1 měsíc/ 1 žák:       300 Kč
 • září – prosinec:    1.200 Kč
 • leden – červen:    1.800 Kč
 • celoročně:           3.000 Kč
 • UPOZORNĚNÍ: Pokud platba za ŠD v daném měsíci na účet školy nepřijde, ani nebude dlužná částka během následujícího měsíce vyrovnána, bude žák ze ŠD vyloučen.

 

 • S SEBOU DO ŠD:
 • přezuvky, oblečení a obuv na vycházky, pobyt venku
 • čip na obědy
 • děti si nosí do ŠD aktovku a veškeré oblečení, obuv ze šatny

 

 • INFORMACE, KONTAKT:
 • vedoucí vychovatelka: Bc. Blanka Soukupová, tel.: 778 709 803