Režim dne v MŠ

REŽIM DNE – HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

PROVOZ MŠ JE OD 6:30-17:00 HOD.

6:30-8:30 – Příchod dětí do MŠ , spontánní zájmové aktivity dle volby dětí, samostatné  činnosti, individuální práce s jednotlivými dětmi (dle potřeb dítěte
8:30-8:50 – Komunitní kruh ( rozhovory s dětmi, seznámení se s týdenním tématem)
8:50-9:05 -Zdravotní cvičení
9:05-9:20 – Hygiena, dopolední svačinka
9:20-11:45 –  Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na  výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP
– Hygiena, příprava na pobyt venku
– Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním    světem,  aktivity na školní zahradě
11:45-13:00 -Hygiena, oběd, osobní hygiena dětí
12:15-13:00 – Vyzvedávání dětí po obídku
13:00-14:30 – Odpočinek, relaxační aktivity, poslech pohádky/ individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškoláci)
14:30 – 14:45 – hygiena, odpolední svačinka
14:45-17:00 – vyzvedávání dětí
-pokračování činností a aktivit odpoledního bloku, zájmové činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity dětí v prostorách mš
-aktivity na školní zahradě

(Čas svačin a oběda je závazný. Tým  pedagogů pružně reaguje na situace ve třídě a přizpůsobuje denní režim potřebám dětí.)