Školné a stravné

ŠKOLNÉ

 Pro školní rok 2019/2020 byla stanovena výše platby školného 600,-Kč za jeden měsíc.

Platbu za školné posílejte  na č. účtu : 78610319/0800
ve tvaru :
VS dítěte ( vygenerováno vždy na začátku šk.roku)
Zpráva pro příjemce :
jméno dítěte, třída
Datum splatnosti je vždy k 20. dni v kalendářním měsíci

 

STRAVNÉ

Pro školní rok 2019/2020 byl stanoven způsob a výše platby stravného viz níže

  • MŠ A1, A2 – č.ú.: 7034-2000779359/0800
  • MŠ B – č.ú.: 35-78610319/0800
  • VS dítěte
  • Zpráva pro příjemce: jméno dítěte, třída
  • datum splatnosti je k 20. dni v kalendářním měsíci

SKOLNE_A_STRAVNE_SK_R_2019-2020