ŠKOLNÍ ASISTENT

 • je členem širšího poradenského týmu, který poskytuje podporu dětem a jejich rodině
 • jedná s rodiči na partnerské úrovni, aktivně komunikuje se školou a s rodiči

 

Činnosti:

 • poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou
 • připravuje aktivity vedoucí k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí
 • zajišťuje přenos informací mezi školkou a rodinami dětí
 • poskytuje přímou nepedagogickou podporu – nácvik činností vedoucí k podpoře samostatnosti dítěte
 • poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf

 

 • Mgr. et Bc. Petra Kinclová
 • školní asistent
 • Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
  Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00