ŠVP – „Barevný svět“

MOTTO:

 „Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

  Johann Wolfgang von Goethe

Školní vzdělávací program (ŠVP) MŠ Smolkova vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).

BAREVNÝ SVĚT

Ke stažení zde : BAREVNY SVET – SVP MS SMOLKOVA

Naší snahou je vést děti nenásilným a laskavým způsobem od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější, v podnětném a příjemném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce. 

 Zásady, které směřují k filozofii školy 

  • mít v mateřské škole spokojené děti, které se budou do mateřské školy těšit 
  • rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi a současně podněcovat jejich harmonický rozvoj, vést diagnostiku 
  • vytvářet pro děti podnětné prostředí s činnostmi souvisejícími s tematickým blokem 
  • společně s dětmi hodnotit prožité dopoledne a podle zájmu dětí plánovat další činnosti 
  • motivovat děti ke spolupráci a vzájemné pomoci 
  • spolupracovat s rodiči 
  • podporovat zvídavost dětí připravenými činnostmi, připraveným prostředím 
  • prezentovat školu na veřejnosti – výstavy, soutěže atd.

Při vzdělávání dítěte v MŠ jsou aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané,založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte.