SOCIÁLNÍ PEDAGOG

  • řeší sociální situaci dětí a její negativní dopady na pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků
  • je členem širšího poradenského týmu, který souhrnně řeší na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady dětí, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj dětí
  • jedná s rodiči na partnerské úrovni a má za cíl zlepšovat situaci dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají

 

Základní činnosti:

* Úzce spolupracuje především s rodiči a pedagogy, tedy s lidmi klíčovými pro vzdělávání a celkový rozvoj dítěte

* Navrhuje a realizuje společně s pedagogy a s asistenty pedagogů podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu dítěti při jeho vzdělávání a společenském rozvoji

* Konzultuje s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti, a radí rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka

* Úzce spolupracuje s kurátory, sociálními pracovníky OSPOD a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech

* Pomáhá dětem s omj  a jejich rodinám či jiným sociálním znevýhodněním v sociálně právních oblastech

* Zaměřuje se na práci s kolektivem a sociálních vztahů ve třídě

* Napomáhá integraci sociálně znevýhodněného dítěte do školního prostředí a do kolektivu

 

  • Bc. Marian Mundok, DiS.
  • sociální pedagog
  • Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
    Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00