META o.p.s.

– Spolupracujeme úzce se společností META od roku 2015

– Využíváme možnosti konání společných schůzek s účastí tlumočníků META – pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem

– META naší mateřské škole zajišťuje překlady různých dokumentů pro rodiče děti s odlišným mateřským jazykem

– Všichni naši pedagogové jsou proškoleni pro práci s malými cizinci – metodická podpora pedagogů od META, proškolení pedagogů MŠ v metodě KIKUS