META o.p.s.

– Spolupracujeme úzce s agenturou META od roku 2015

– Využíváme možnosti konání společných schůzek s účastí tlumočníků META – pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem

– META naší mateřské škole zajišťuje překlady různých dokumentů pro rodiče děti s odlišným mateřským jazykem

– Všichni naši pedagogové jsou proškoleni pro práci s malými cizinci – metodická podpora pedagogů od META

– Každý čtvrtek od 15 do 17 hodin, ve sborovně  ZŠ Smolkova poskytuje META poradenství pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem