NOVÁ ŠKOLA, o.p.s.

logo_horizontal_motto

Obecně prospěšná společnost Nová škola (www.novaskolaops.cz) je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní (společné) vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí. Její činnost lze rozdělit do čtyř hlavních programů:

  • podpora asistentů pedagoga a zavádění konceptu školních asistentů (specializovaný portál asistentpedagoga.cz, akreditované kurzy, spolu s VOŠ Svatojánská kolej kvalifikační kurz pro AP)
  • podpora čtenářství a matematické gramotnosti (čtenářské kluby, matematické kluby Hejného metody, akreditované kurzy)
  • podpora romštiny jako živého jazyka (literární soutěž a tvůrčí dílny)
  • přímá podpora dětí (pravidelné skupinové a individuální doučování, nízkoprahová pomoc s domácí přípravou v knihovnách)

logo_horizontal_motto