ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMOLKOVA

MŠ Smolkova je součástí Základní školy Smolkova.

Úzce spolupracujeme a komunikujeme s třídními učiteli prvních tříd, přípravné třídy (aktuálně se přípravná třída nachází v MŠ a střídavě v ZŠ).

Navštěvujeme přípravnou třídu a první třídy, aby se děti seznámily:

  • s paní učitelkou, která je bude provázet první třídou,
  • s prostředím školy.

Ve druhém pololetí s předškoláčky navštívíme hudební třídu ZŠ, kde si společně zazpíváme a zahrajeme různé hudební motivy, příběhy, hrátky a dramatizace. Také se podíváme, jaké to je sedět v lavici, budeme zkoušet „školní hrátky“ ve třídě pro předškoláky – v Klubu Smolíček (vždy v pondělí – Lišky a v pátek – Ježci dopoledne).

Aktivně spolupracujeme s pedagogy z I. a z II. stupně ZŠ Smolkova.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2017/2018

  • žáci z 9. třídy
  • nadílka v mš: A1, A2, B, PT

predskolaci-mikulasska

 

ČTENÍ V MŠ – SPOLEČNÝ PROJEKT MŠ A ZŠ

„DĚTI ČTOU DĚTEM“

  • podpora čtenářské pregramotnosti
  • žáci 8. a 9. třídy