O NÁS

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili naši mateřskou školu. Školka se nachází v klidné části sídlištní zástavby, blízko sportovišť, nedaleko hydro-meteorologického ústavu Praha – Libuš.

1. TŘÍDA - ŽABIČKY

 Od 1.9.2015 jsme šestitřídní škola, s kapacitou 168 dětí. Školku navštěvují děti ve věku 3 – 7 let. Naše škola se skládá ze dvou částí. Část A – původní mateřská škola (horní pavilon A1, dolní pavilon – A2), část B – nový pavilon při ZŠ Smolkova.

V budovách A1 a A2 jsou 4 třídy věkově smíšené (3 – 5 let), do jedné třídy mohou společně chodit sourozenci. Pavilony A1, A2 mají  k dispozici rozlehlou školní zahradu, nacházejí se zde pískoviště a různé hrací prvky, mlhoviště.

V budově B jsou 2 třídy pro předškolní děti (5 – 7 let). Pavilon B má svou školní zahradu vybavenou různými herními prvky. Součástí zahrady je i nové hřiště s umělým povrchem, které mohou využívat i děti z přípravné třídy a další kamarádi z prvního stupně pro různé pohybové činnosti, míčové hry (jsou zde umístěny basketbalové koše).

2. TŘÍDA - SOVIČKY

V ZŠ a MŠ Smolkova máme další kamarády v přípravné třídě. Kapacita třídy je 15 žáků.

PP-BROUCCI

V každé třídě MŠ můžeme mít zapsáno až 28 dětí.

O děti pečuje 12 pedagogů (paní učitelky i páni učitelé), 3 asistenti pedagogů a 6 provozních zaměstnanců. Škola má vlastní prádelnu i paní pradlenku. O úklid a čistotu se starají pohodové paní uklízečky. Opravy zajišťuje zručný pan školník. Školní jídelny vedou 2 paní vedoucí (ŠJ MŠ Smolkova, ŠJ ZŠ Smolkova), které připravují pro děti pestrý jídelníček. O malé strávníky se starají nápadité paní kuchařky. Každý den uvaří pro naše  jedlíky něco dobrého. Samozřejmou součástí je pitný režim, ve kterém je dětem nabízena pestrá škála nápojů.

3.TŘÍDA - MEDVÍDCI

Naše MŠ Smolkova má celodenní provoz, 6:30 – 17:00 hodin.

Organizace dne je pružná, přizpůsobená aktuálním potřebám dětí.

Od 6:30 hod. je zahájen provoz mateřské školy, děti se scházejí v jedné třídě.

Přibližně v  7:30 hod. se děti rozcházejí do svých kmenových tříd, kde mají nachystaný program plný zábavy, s vycházkou po okolí nebo s hrami na školní zahradě.

Kolem 11:30 hodin se už děti těší na obídek.

Děti si můžete vyzvednout po obědě od 12:30 do 13 hodin.

Pak následuje odpočinek, který probíhá od 13:00 do 14:30 hodin. Učitelé čtou dětem pohádky, vyprávějí příběhy, zabaví děti tak, aby se dětem během odpočinku lépe zatrávil dobrý oběd.

Po odpočinku si děti můžete vyzvedávat od 14:30 do 17 hodin.

Po svačince mají všechny děti nachystán odpolední program (hudební činnosti, pohybové činnosti, dramatizace, pokusy). Každá třída má jinou nabídku, kterou průběžně doplňuje, obměňuje. Více informací naleznete na stránkách tříd.

MŠ A1 – pondělí – Tanečky s Míšou – nadstandardní odpolední aktivita, za úplatu.

MŠ A2 – úterý – Tanečky s Míšou – nadstandardní odpolední aktivita, za úplatu.

MŠ B – úterý – Sportovní školička – nadstandardní odpolední aktivita, za úplatu.

Od 16 hodin se děti opět scházejí do jedné třídy, kde si společně hrají s kamarády z další třídy.

V 17 hodin je ukončen provoz mateřské školy.

V průběhu roku předškolákům nabízíme:

  • Klub předškoláků, ve kterém se předškolní děti připravují na vstup do školy.
  • Během školního roku předškoláci navštěvují kamarády z přípravné třídy i z tříd prvních,
  • setkávají se při různých akcích ZŠ a MŠ Smolkova.

Spolupracujeme s

  • pedagogicko psychologickou poradnou – PPP P12
  • OSPOD MČ P-12

zveme odborníky:

  • PPP Praha 12
  • OSPOD

Snažíme se, aby Vaše děti byly v naší mateřské škole spokojeny. Nabízíme dětem dostatek aktivit a činností pro objevování okolního světa, zprostředkováváme dětem spoustu zážitků (divadýlka, ukázky IZS, preventivní bezpečnostní akce, karnevaly, hry, představování různých druhů zvířat, soutěže, veselé zpívání). Respektujeme individualitu každého dítěte, snažíme se o přátelskou atmosféru.

4. TRÍDA - BERUŠKY

Pro nově příchozí děti je zaveden adaptační program, který podporuje plynulé zvykání dítěte na zcela novou životní situaci, nové prostředí. Rodiče mají možnost společně se svým dítětem navštěvovat školku a postupně prodlužovat dobu strávenou v MŠ. Pedagogové přizpůsobují adaptační program individuálním potřebám dětí.

5. TŘÍDA - LIŠKY

Snažíme se, aby prostředí naší mateřské školy bylo příjemné, přípomínalo dětem pohodu domova. Naším cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě. Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje Barevný svět.

V naší mateřské škole máme kamarády i z ciziny. Spolupracujeme proto s organizací META, která nám pomáhá s překlady do mateřských jazyků dětí a jejich rodičů. Dětem jsou v MŠ k dispozici asistentky. Všichni pedagogové se účastní školení zaměřených na výuku dětí s odlišným mateřským jazykem (využití metody KIKUS při výuce dětí).

6. TŘÍDA - JEŽCI

Od roku 2010 je MŠ Smolkova součástí projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – s předškoláky navštívíme každoročně Městskou knihovnu v Praze – pobočku Modřany.

logo-cele cesko cte detem