O NÁS

Vážení rodiče,

   rádi bychom Vám představili naši mateřskou školu. MŠ Smolkova v Praze 12 je součástí ZŠ Smolkova v Praze 12, nachází se v klidné části sídlištní zástavby, blízko sportovišť, nedaleko hydro-meteorologického ústavu Praha – Libuš.

   Od 1.9.2015 jsme šestitřídní škola, s kapacitou 168 dětí. Školku navštěvují děti ve věku 2 – 7 let. Naše škola se skládá ze dvou částí. Pavilon  MŠ A – původní mateřská škola (horní pavilon A1, dolní pavilon – A2), pavilon MŠ B – nový pavilon při ZŠ Smolkova.

   V budovách A1 a A2 jsou 4 třídy věkově smíšené (3 – 5 let), do jedné třídy mohou společně chodit sourozenci. Pavilony A1, A2 mají  k dispozici rozlehlou školní zahradu, nacházejí se zde pískoviště a různé hrací prvky, mlhoviště.

   V budově B jsou 2 třídy pro předškolní děti (5 – 7 let). Pavilon B má svou školní zahradu vybavenou různými herními prvky. Součástí zahrady je i nové hřiště s umělým povrchem, které mohou využívat i děti z přípravné třídy a další kamarádi z prvního stupně pro různé pohybové činnosti, míčové hry (jsou zde umístěny basketbalové koše).

V budově ZŠ a MŠ Smolkova máme další kamarády v přípravné třídě. Kapacita třídy je 15 žáků.

V každé třídě MŠ můžeme mít zapsáno až 28 dětí.

   O Vaše děti pečují pedagogové, spolupracuje s nimi asistent pedagoga a provozní zaměstnanci. Škola má vlastní prádelnu i paní pradlenku. O úklid a čistotu se starají pohodové paní uklízečky. Opravy zajišťuje zručný pan školník. Školní jídelny vedou 2 paní vedoucí (ŠJ MŠ Smolkova, ŠJ ZŠ Smolkova), které připravují pro děti pestrý jídelníček. O malé strávníky se starají nápadité paní kuchařky. Každý den uvaří pro naše  jedlíky něco dobrého. Samozřejmou součástí je pitný režim, ve kterém je dětem nabízena pestrá škála nápojů.

Naše MŠ Smolkova má celodenní provoz, 6:30 – 17:00 hodin.

Organizace dne je pružná, přizpůsobená aktuálním potřebám dětí.

Od 6:30 hod. je zahájen provoz mateřské školy, děti se scházejí v jedné třídě.

Přibližně v  7:30 hod. se děti rozcházejí do svých kmenových tříd, kde mají nachystaný program plný zábavy, s vycházkou po okolí nebo s hrami na školní zahradě.

Kolem 11:30 hodin se už děti těší na obídek.

Děti si můžete vyzvednout po obědě od 12:30 do 13 hodin.

Pak následuje odpočinek, který probíhá od 13:00 do 14:30 hodin. Učitelé čtou dětem pohádky, vyprávějí příběhy, zabaví děti tak, aby se dětem během odpočinku lépe zatrávil dobrý oběd.

Po odpočinku si děti můžete vyzvednout od 14:30 do 17 hodin.

Po svačince mají všechny děti nachystán odpolední program (hudební činnosti, pohybové činnosti, dramatizace, pokusy). Každá třída má jinou nabídku, kterou průběžně doplňuje, obměňuje. Více informací naleznete na stránkách tříd.

Od 16 hodin se děti opět scházejí do jedné třídy, kde si společně hrají s kamarády z další třídy.

V 17 hodin je ukončen provoz mateřské školy.

V průběhu roku předškolákům nabízíme:

  • Klub Smolíček, ve kterém se předškolní děti připravují na vstup do školy.
  • Během školního roku předškoláci navštěvují kamarády z přípravné třídy, z prvních tříd, děti z tříd prvního a druhého stupně
  • různé aktivity na třídách v rámci odpoledních integrovaných bloků

Spolupracujeme s

  • pedagogicko psychologickou poradnou – PPP P12
  • OSPOD MČ P-12

Zveme odborníky:

  • PPP Praha 12
  • OSPOD
  • META, o.p.s. – metodická podpora pedagogů pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

   Snažíme se, aby Vaše děti byly v naší mateřské škole spokojeny. Nabízíme dětem dostatek aktivit a činností pro objevování okolního světa, zprostředkováváme dětem spoustu zážitků (ukázky IZS, preventivní bezpečnostní akce, karnevaly, hry, představování různých druhů zvířat, soutěže, veselé zpívání). Respektujeme individualitu každého dítěte, snažíme se o přátelskou atmosféru.

   Pro nově příchozí děti je zaveden adaptační program, který podporuje plynulé zvykání dítěte na zcela novou životní situaci, nové prostředí. Rodiče mají možnost společně se svým dítětem navštěvovat školku a postupně prodlužovat dobu strávenou v MŠ. Pedagogové přizpůsobují adaptační program individuálním potřebám dětí.

   Nabízíme rodičům možnost účastnit se výuky ve třídě. Prosíme o nahlášení účasti u třídních pedagogů. Děkujeme.

   Snažíme se, aby prostředí naší mateřské školy bylo příjemné, přípomínalo dětem pohodu domova. Naším cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě. Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje Barevný svět.

    V naší mateřské škole máme kamarády z ciziny. Spolupracujeme proto s organizacemi: META, o.p.s., IC Praha, Proxima sociale, které nám pomáhají s překlady do mateřských jazyků dětí a jejich rodičů, s řešením situací rodin – cizinců, orientaci v cizinecké problematice, proškolují nás v metodách práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem.  Sdílíme zkušenosti na společných schůzkách, účastníme se mezinárodních konferencí. Všichni pedagogové se pravidelně účastní školení zaměřených na výuku dětí s odlišným mateřským jazykem (využití metody KIKUS při výuce dětí). Tyto metody jsou vhodné i pro ostatní děti, které mají deficit v řečové oblasti (obtíže s komunikací, nesprávná výslovnost, porozumění významu, komunikační situaci, stydí se komunikovat, atd.). Klademe důraz na češtinu a komunikaci v češtině, vše hravou formou. Využíváme možnosti náhradní komunikace – pomocí obrázků – i u dětí mladších 3 let.

   Od roku 2010 je MŠ Smolkova součástí projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – s předškoláky navštívíme každoročně Městskou knihovnu v Praze – pobočku Modřany.

logo-cele cesko cte detem