ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Nástup dítěte ke školní docházce – do prvního ročníku základní školy:

Nastupují všechny děti, které nejpozději 31.srpna dosáhly věku šesti let.

Školní zralost:

Je podmínkou pro nástup dítěte do první třídy. Dítě by mělo být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

Dítě je schopné přizpůsobit se podmínkám prostředí školy.

Odklad povinné školní docházky:

Nutná je úzká spolupráce mezi rodiči, pedagogy mateřské školy, dětským lékařem, případně dalšími odborníky jako je např. psycholog či logoped.

Na základě vyšetření odborníků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru, může být dítěti odložen začátek
školní docházky o rok.