Zápisy

!!!SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠK.ROK 2019/2020 NÍŽE !!

rozhodnuti_seznam_prijatych

 

Organizace zápisů :

4.4.2019 Den otevřených dveří ( od 16:00 hod)
10.4.-13.5.2019 ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS – MŠ SMOLKOVA
25.4.2019 Vydávání přihlášek (13:00-17:00)KANCELÁŘ MŠ A -vstup přes      nakládací rampu
14. 5.- 15. 5. 2019 Zápisy do MŠ-odevzdávání přihlášek,  od 13:00  do  17:00 hodin – KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu
7.6.2019 Vyhlášení výsledků přijetí dětí
13.6.2019 Třídní schůzky pro nově přijaté děti, od 16:00, budova MŠ A, třída Sovičky

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

 • přijímání dětí pouze do naplnění kapacity mš
 • v případě naplnění kapacity mš, při vyšším počtu zájemců, se bude o umístění dětí v mš losovat (losování před komisí)
 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 7.6.2019
 • na dveřích pavilonů MŠ A, B, na webu MŠ – pod číselnými kódy.

 

SPÁDOVOST MŠ:

 • Spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12

 

CO S SEBOU K ZÁPISU ?

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 2019-2020
 • EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12/občanský průkaz dítěte MČ P-12
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
 • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky

Individuální vzdělávání dítěte – mimo prostory mš:

 • mimo MŠ, doma, povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
 • Dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)

Důležité upozornění  :
1.pololetí řádný termín přezkoušení dítěte v mš: 9.11.2017 – 8 hodin, kancelář MŠ A, náhradní termín: 23.11.2017 – 8 hodin
2.pololetí:  řádný termín přezkoušení dítěte v mš: 8.3.2018 – 8 hodin, kancelář MŠ A, náhradní termín: 22.3.2018 8 hodin, kancelář MŠ A,
!Termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit!